MYFYRWYR FFOTOGRAFFIAETH Y DRINDOD DEWI SANT YN ARDDANGOS EU GWAITH


28.05.2021

Yn ddiweddar, mae myfyrwyr blwyddyn olaf o gwrs Ffotograffiaeth Coleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi arddangos eu gwaith yn eu sioe radd.

Exhibition Poster

Cynhaliwyd yr arddangosfa 'In Search of Ground' ar ffurf rithiol ddydd Iau, 20 Mai. Cyflwynodd cyfanswm o 14 o fyfyrwyr eu portffolios, ac ar ôl gweithio mor galed dros y tair blynedd ddiwethaf roedd gwefr o gyffro ymhlith y rhai a oedd yn rhan o bethau.

Mae'r staff yn hynod falch o’r hyn y mae eu myfyrwyr wedi ei gyflawni yn ystod eu cyfnod yn astudio yn y Brifysgol.  Meddai Siân Addicott, Cyfarwyddwr Rhaglen y cyrsiau ffotograffiaeth: "Mae ‘In Search of Ground’, a gysyniadwyd gan fyfyrwyr blwyddyn olaf o gyrsiau BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau a Ffotograffiaeth Ddogfennol ac Actifiaeth Weledol, yn gasgliad eclectig o waith sydd â'r llinyn cyffredin o greu o dan gyfyngiadau pandemig Covid-19. Mae'n dyst i wydnwch a chreadigrwydd y myfyrwyr eu bod wedi cynhyrchu gwaith mor amrywiol, yn amrywio o archwiliadau i hunaniaeth bersonol i herio gwyliadwriaeth a diwylliannau algorithmig ac arsylwadau amgen o Genhedlaeth Z.

Ar ran staff yr adran ffotograffiaeth yn Y Drindod Dewi Sant, hoffwn longyfarch y myfyrwyr ar eu hymdrechion a dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol."

 Izabella Bristowe-Casey yw un o'r myfyrwyr a fu'n arddangos ei gwaith, ac mae hi wedi mwynhau'r profiad yn fawr: "Drwy gydol fy amser yn paratoi ar gyfer a churadu 'In Search of Ground' roeddwn i'n teimlo'n gyfforddus o'r diwedd o fewn fy ymarfer a'r camau roeddwn i'n mynd i'w cymryd i wneud i'r prosiect fynd ymhellach. Dechreuais ddatblygu fy mhrosiect 'Bitter Sweet True Story' wrth ysgrifennu fy nhraethawd hir yn ystod mis Tachwedd 2020 a llifodd popeth yn llifo o'r fan honno rywsut. A minnau wrthi’n ysgrifennu am y cysylltiad rhwng cerddoriaeth a delweddau a sut y gall wneud i rywun deimlo, dyma fi’n meddwl y byddai'n dda egluro’r syniadau hynny drwy gyfrwng ffotograffiaeth er mwyn dod â’m traethawd yn fyw.

"Roedd arddangos fy ngwaith yn y cyfnod anodd hwn yn rhywbeth roeddwn i’n teimlo'n ansicr yn ei gylch pan ges i wybod am y tro cyntaf fod yr arddangosfa ffisegol wedi ei gohirio. Roedd yn golygu na fyddai fy ngweledigaeth o amgylchiad ar sail awyrgylch yn cael ei gwireddu yn y modd roeddwn i wedi ei chynllunio'n wreiddiol ond roedd bod yn rhan o'r tîm curadu yn caniatáu i mi helpu nid yn unig fy hun, ond hefyd gweddill fy nghyfoedion i ddod â’r maen i’r wal o ran cyfleu’r hyn roeddem ni wedi ei ddychmygu.

"Roedd cefnogaeth y staff ffotograffiaeth yn bersonol yn gadarnhaol adeiladol a buddiol oherwydd heb bwysau parhaus aseiniadau a therfynau amser newydd, fyddwn i ddim wedi gwybod ble i ddechrau ar fy nhaith yn artist ifanc."

Nodyn i'r Golygydd

Os hoffech wybod mwy am yr arddangosfa ewch i'r wefan 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk