Myfyrwyr MA Perfformio ac MA Theatr Gerddorol i berfformio ‘Adre’ Dros ‘Dolig’


26.11.2021

Mae myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at berfformio’r gwaith cerddorol, ‘Adre’ Dros Dolig’ o flaen cynulleidfa yn ystod cyfnod y Nadolig.

Home For Christmas

Mae Adre’ Dros ‘Dolig yn gyfanwaith newydd sbon sydd wedi cael ei ysgrifennu gan y cyfansoddwr ac uwch ddarlithydd y Brifysgol Eilir Owen Griffiths, a’r bardd Grahame Davies sy’n gyfrifol am y geiriau. Mae’r gwaith yn plethu darnau gwreiddiol â charolau traddodiadol ar ei newydd wedd.

Mae hi’n Noswyl Nadolig a gwelwn bob math o bobl yn croesi llwybrau ym mwrlwm yr Gorsaf Caerdydd Canolog.  Mae cyrraedd adre’ dros ‘dolig yn hanfodol, ac ymysg yr anrhefn ac oer mae yna ddyn digartref, sy’n gwylio pobl yn pasio heibio.  Mae bagiau llawn anrhegion a negeseuon cariadus, ond yn hytrach nag Aur, Thus a Myrr, cynigir y bobl doethineb trwy obaith, cynhesrwydd a dealltwriaeth. 

Dywedodd Eilir: “Daw’n amlwg drwy gyfrwng y gwaith fod pobl y ddinas yn rhy brysur i wneud dim, a bod dim amser ganddynt i feddwl ac i aros, ond pan mae’r trenau yn dod i stop yn yr orsaf mae’n stori wahanol gan fod yn rhaid i bawb oedi am ychydig. Dyna yw neges ‘Adre’ Dros ‘Dolig’, yw fod angen i bawb oedi o dro i dro i feddwl ac i ystyried yr hyn sydd yn digwydd o’u hamgylch ac o fewn eu bywydau. “

Myfyrwyr MA Perfformio ac MA Theatr Gerddorol fydd yn perfformio’r gwaith, ac mae myfyrwyr o’r cwrs newydd BMus Perfformiad Lleisiol yn cymeryd rhan yn ogystal fel cantorion sy’n canu carolau. Eilir Owen Griffiths fydd yn arwain y perfformiad a bydd Cerddorfa’r Welsh Session yn cyfeilio’r cyfan.

Meddai Rachel Phelps, aelod o’r cast: “Mae’r profiad o weithio ar ‘Adre dros Dolig’ wedi bod yn hynod o gyffrous. Mae hi mor arbennig i allu fod yn rhan o rhywbeth hollol newydd fel hyn. Mae’r sioe yn gynhwysol o bawb, ac mae yna ganeuon Cymraeg, Saesneg, Mandarin ac Portiwgaleg. Rwy’n edrych ymlaen cymaint i allu perfformio’r sioe o flaen cynulleidfa fyw, wrth ymyl cyd-fyfyrwyr gwych.”

Ychwanegodd Kirsty Whyte, myfyrwraig MA Theatr Gerddorol: “Rwy’n edrych ymlaen ond eto’i gyd yn nerfus i fod yn rhan o ‘Adre dros ‘Dolig’. Mae cael bod yn rhan o berfformiad sioe gerdd newydd yn gyfle arbennig, ac yn un rwy’n gwbwl ddiolchgar ohoni.”

Bydd ‘Adre’ Dros ‘Dolig’ yn cael ei berfformio yn Cornerstone Caerdydd ar Ragfyr 11eg am 3.00yh ac am 7.30yh, ac hefyd bydd y gwaith yn rhan o gyngerdd Nadolig yr Is-Ganghellor nos Sul y 12fed o Ragfyr am 7.30 yng Nghapel y Brifysgol ar gampws Caerfyrddin.

Mae modd archebu tocynnau yma ar gyfer perfformiadau Caerdydd Chaerfyrddin

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Principal Communications and PR Officer

07449 998476 

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk