Myfyrwyr PCYDDS yn cefnogi digwyddiad Coed Nadolig cynaliadwy Mynydd Cilfái


24.12.2021

Ymunodd myfyrwyr a staff o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) â Gwirfoddolwyr Cymunedol Mynydd Cilfái mewn digwyddiad coed Nadolig – un sydd hefyd yn helpu ymdrechion i ddi-ddofi’r ardal.

Students and staff from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) joined The Kilvey Hill Community Volunteers at a Christmas tree event – that also helps efforts to rewild the area.

Bob blwyddyn mae Gwirfoddolwyr Coetir Cymunedol Cilfái yn gwahodd teuluoedd i’r llechwedd, ble gallant dorri i lawr un o’r cannoedd o binwydd sy’n ei gorchuddio, a mynd â hi adref yn rhad ac am ddim.

Nid yw’r fenter yn derbyn cyllid o gwbl ac mae’n cael ei rheoli yn llwyr gan gymorth pobl leol drwy’r grŵp cymunedol lleol. Mae’r coed a symudir yn binwydd polion, sy’n rhywogaeth anfrodorol a blannwyd yn y 1950-1970au gan blant ysgolion lleol ar draws tir diffaith, sef olion slag o’r gwaith copr.

Plannwyd y coed er mwyn sefydlogi’r tir, ond bellach mae angen eu symud er mwyn gwneud lle i rywogaethau brodorol. Mae’r digwyddiad coed Nadolig yn ffordd o symud y coed sydd wedyn yn gadael i’r ardal hunan-hadu. 

Meddai Gareth Thomas, Swyddog Ymgysylltiad Dinesig yn Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi, Ymchwil a Menter y Brifysgol (INSPIRE): “Mae’r digwyddiad yn darparu coed Nadolig i un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, ac ar yr un pryd, yn denu pobl leol i’r bryn – sy’n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig a’r coetir trefol mwyaf yn y DU.

“Eleni mae gwirfoddolwyr amgylcheddol PCYDDS wedi bod yn gweithio ar y bryn, mewn sesiynau wythnosol, er mwyn paratoi’r bryn ar gyfer y digwyddiad. Roedd hyn yn golygu clirio llwybrau a gwneud yr ardal yn ddiogel, yn ogystal â thynnu rhai o’r coed mwy prysgog.”

Helpodd gwirfoddolwyr PCYDDS wedyn ar y diwrnod, yn gweithio fel marsialiaid ac yn cynnal gweithdai byrfyfyr. <Daeth dros 250 o bobl leol a aeth â dros 500 o goed i ffwrdd.

Each year, Kilvey Community Woodland Volunteers, invite families up onto the hillside, where they can chop down one of the hundreds of pine trees which cover it, and take it home free of charge.

Ychwanegodd Gareth: “Dyna 500 o goed lleol a fyddai wedi cael eu symud i ffwrdd drwy eu cymynu yn y dyfodol agos ac na chawsant eu tyfu ar ffermydd masnachol sy’n defnyddio glyffosad fel chwynladdwr.  Clirion nhw ryw erw o dir a fydd yn cael hunan-hadu gyda bedw, gwern a chyll.  Ni fyddai modd ymgymryd â’r gwaith yma heb ymdrechion y gwirfoddolwyr.”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk