Myfyrwyr pensaernïaeth yn cyflwyno dyluniadau ar gyfer Cofeb Heddlu Genedlaethol Cymru


24.05.2021

Mae myfyrwyr y flwyddyn 1af o Ysgol Bensaernïaeth Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth ddylunio ar gyfer Cofeb Heddlu Genedlaethol Cymru ym Marc Cathays, Caerdydd.

The winning design.

Rhannwyd y myfyrwyr yn grwpiau o 4 ar gyfer y prosiect, a gynhwyswyd yn rhan o’u modwl Technoleg ac Amgylchedd 1 yn gysylltiedig â’r stiwdio ddylunio.

Yn ôl y briff dylai’r gofeb gael ei dylunio gan ddefnyddio deunyddiau a gafwyd o ardaloedd Cymru, deunyddiau a fydd yn sefyll prawf amser ac yn gofyn am gyn lleied o waith cynnal a chadw ag y bo modd. Dylai gynnwys llechi Cymru, yn llawn neu’n rhannol, yn ogystal â phlac a fydd yn caniatáu ychwanegu arysgrif.  Dylai’r gofeb adlewyrchu’r cyfraniad, ac yn achlysurol, yr aberth eithaf, trasig a wneir gan y rheini sy’n dewis gwarchod a gwasanaethu cymunedau Cymru drwy blismona.  Mae geiriau allweddol sy’n agos at galon yr heddlu, ac sydd i’w hystyried wrth geisio ysbrydoliaeth am y dyluniad, yn cynnwys ‘tegwch’, ‘uniondeb’, ‘diwydrwydd’, ‘didueddrwydd’, ‘Cyfiawnder’, ‘gwarchod’, ‘gwasanaethu’ a ‘dyletswydd’.

Bu’r myfyrwyr yn gweithio fel tîm drwy ddysgu o bell yn ystod cyfnod clo Covid 19 ac o’r herwydd ni fu modd iddynt ymweld â’r safle arfaethedig.

1st year students from The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Swansea School of Architecture have participated in a design competition for a Welsh National Police Memorial, in Cathays Park in Cardiff.

Fodd bynnag, defnyddion nhw’r holl wybodaeth oedd ar gael i lunio pedwar dyluniad gwahanol i greu ymdeimlad o le ac ystyr ar gyfer cofeb sydd mor bwysig.

Y grwpiau oedd:

Tîm 1 - Katie Wells, Gabriella Abbott, ac Ellie Moore

Tîm 2 - Jaycie Corbett, Nick Smith, Betty Mileiko, Michelle Benalcazar-Murillo

Tîm 3 - Abbie Messer, Nathan Davies a Taraneh Adibmehr

Tîm 4 - Gwion Nicholls, Ben Brandon, Cameron Lewis a Keiran Thomas

 1st year students from The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Swansea School of Architecture have participated in a design competition for a Welsh National Police Memorial, in Cathays Park in Cardiff.

Cyflwynwyd y dyluniadau i’w hystyried i Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru ar 11 Mai 2021.

Jaycie Corbett: “Roedd yn anrhydedd ac yn fraint i ni fel grŵp fod yn rhan o brosiect mor sensitif. Heriodd ein syniadau dylunio, nid ond trwy esthetig ond bwysicach fyth, dylunio cofeb barhaol a oedd yn urddasol a pharchus, gan gofio ymrwymiad swyddogion i gymdeithas.”

Meddai Ian Standen, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn y Brifysgol:  “Rwy’n ymfalchïo’n fawr yn yr holl waith caled ac ymrwymiad y mae’r myfyrwyr wedi’u dangos wrth greu dyluniadau unigryw, priodol ac ystyriol ar gyfer cofeb goffa sydd mor bwysig.”

Meddai Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru:  “Rwy’n ddiolchgar dros ben i’r holl fyfyrwyr sydd wedi cymryd yr amser i gymryd rhan yn y broses ddylunio ar gyfer Cofeb Heddlu Genedlaethol Cymru.  Rwy’n teimlo’n frwd y dylai’r dyluniad adlewyrchu’r cyfraniad, ac yn achlysurol, yr aberth eithaf, trasig a wneir gan y rheini sy’n dewis gwarchod a gwasanaethu cymunedau Cymru. Edrychaf ymlaen at adolygu’r dyluniadau ar ôl y dyddiad cau ar 31.05.21.”

1st year students from The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Swansea School of Architecture have participated in a design competition for a Welsh National Police Memorial, in Cathays Park in Cardiff.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk