Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno perfformiad awyr agored o ‘Godspell’.


01.07.2021

Mae myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn brysur wrthi’n paratoi i gyflwyno perfformiad awyr agored o ‘Godspell’.

Godspell

Wedi blwyddyn digon heriol o ganlyniad i gyfyngiadau’r Coronafeirws, mae’r myfyrwyr sy’n graddio o’r cyrsiau BA Perfformio, BA Theatr Gerddorol yn ogystal â myfyrwyr MA Perfformio a MA Theatr Gerddorol wedi dod at ei gilydd dros y pum wythnos diwethaf i lwyfannu’r sioe adnabyddus hon.

Nid oes angen cyflwyno'r opera roc hynod lwyddiannus hon, ond pan gafodd ei chynhyrchu gyntaf ar Broadway ym 1971, torrodd dir newydd yn ei driniaeth o hanes Iesu Grist. Mae’r sioe wedi'i lunio a'i chyfarwyddo'n wreiddiol gan John-Michael Tebelak, gyda’r gerddoriaeth a’r geiriau wedi’i chyfansoddi gan Stephen Schwartz. Mae Godspell yn olrhain dyddiau olaf Iesu, ac mae'n cynnwys fersiynau dramatig o sawl ddameg adnabyddus.

Bydd y myfyrwyr yn perfformio’r opera roc yng Nghastell Caerdydd ar Orffennaf y 9fed a 10fed o flaen cynulleidfa byw. Yn ystod y diwrnodau hynny, bydd yna bedwar perfformiad o’r sioe gyda dau gast gwahanol yn perfformio dwywaith yr un. Dyma’r tro cyntaf i’r myfyrwyr i berfformio o flaen cynulleidfa gyhoeddus ers cyn i gyfyngiadau’r Coronafeirws ddod i rym, ac mae yna gyffro wrth edrych ymlaen at y perfformiadau.

Yn ogystal â pherfformio mewn lleoliad gwerth chweil, mae yna dîm cynhyrchu arbennig yn cefnogi’r myfyrwyr hefyd. Angharad Lee sy’n gyfrifol am gyfarwyddo gyda chymorth Elen Bowman, a’r amryddawn John Quirk yw’r Cyfarwyddwr cerdd gyda chefnogaeth Chris Fossey, ac wedi'i goreograffu gan Tori Johns. 

Yn ôl Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru: “Ar ddiwedd blwyddyn heriol, mae’r perfformiad hwn yn gyfle i ddathlu llwyddiannau’r myfyrwyr. Mae'r flwyddyn wedi bod yn dipyn o rollercoaster i ni fel adran, newid trefniadau, addasu a cheisio rhoi cyfleoedd i’n myfyrwyr. Ond raid cofio bod ni wedi cadw'r myfyrwyr yn brysur wrth i’r myfyrwyr weithio ar gynyrchiadau mewnol fel Fosse, Everyday a Little Death, Chatroom a Cuddio i gynulleidfa gaeedig. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut fydd y myfyrwyr yn ymateb i berfformio o flaen cynulleidfa byw, a hynny yn yr awyr agored.”

Dywedodd aelod o’r cast, Thomas Bytheway, sy’n chwarae’r rhan Iesu yn y sioe: “Gan taw Godspell yw ein cynhyrchiad ola’ yn y Brifysgol, mae’n anrhydedd i mi gael chwarae rhan Iesu. Mae’r rôl yn un anodd yn gerddorol, ac yn gorfforol, ac mae wedi herio fy ngallu i gofio cynifer o linellau. Fi’n edrych ymlaen i fod yn rhan o’r sioe, yn enwedig gan nad ydym wedi gallu perfformio o flaen cynulleidfa ers 2019, ac hefyd dwi methu aros i berfformio yng Nghastell Caerdydd!”

Meddai Levi Johnson sydd hefyd yn chwarae rhan Iesu: “Mae’n fraint i fedru chwarae rhan Iesu. Dyma’r her fwya’ i mi wynebu fel perfformiwr, ond hefyd y profiad gorau dwi erioed wedi’i gael. Rwy’n edrych ymlaen i berfformio yn y castell. Dyma’r llwyfan i mi berfformio arni yn fy nhref enedigol. Mi fydd hi’n brofiad anhygoel i berfformio yn yr awyr agored o fewn muriau’r castell yng Nghaerdydd."

Mae modd i aelodau’r cyhoedd ddod i fwynhau’r sioe hon sy’n seiliedig ar yr Efengyl yn ôl Matthew, ond bydd angen dilyn canllawiau a rheolau covid yn llym. Bydd modd i’r cyhoedd ddod i’r perfformiad yn ei ‘swigod’. Bydd dim hawl cymysgu rhwng swigod, a bydd gofyn i bawb ddod â blanced bicnic neu gadair i wylio’r perfformiad. O gofio fod hi’n berfformiad awyr agored, anogir pobl i wisgo’n addas ar gyfer y tywydd.

Tocynnau ar Gael yma

Nodyn i'r Golygydd

Mwy o fanylion: cbc@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk