Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn dathlu ennill medalau aur yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK


29.11.2021

Llongyfarchiadau i Sion Murray ac Yohannes Zerzghi o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar ennill medalau aur yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK.

Congratulations to UWTSD’s Sion Murray and Yohannes Zerzghi who have proved themselves to be the best of the best, winning gold medals at the WorldSkills UK National Finals.

Roedd Sion, prentis FSG yn Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch y Brifysgol (AMSA) ac Yohannes, myfyriwr MSc Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch ymhlith 400 o fyfyrwyr a phrentisiaid ifanc a gymerodd ran yn y rowndiau terfynol.

Cynhaliwyd dros 60 o gystadlaethau ym mis Tachwedd mewn 21 o leoliadau ledled y DU a dathlwyd buddugoliaethau ledled rhanbarthau a gwledydd y DU.

Aeth y cystadleuwyr trwy broses saith mis o ragbrofion rhanbarthol a hyfforddiant dwys cyn cystadlu yn erbyn y gorau yn gynharach y mis hwn.

Dysgodd yr enillwyr am eu buddugoliaeth yn ystod rhaglen fyw arbennig o stiwdios Channel 4’s Packed Lunch, a gyflwynwyd gan Steph McGovern. Dywedodd Steph McGovern: “Mae hyn yn wych. Dylai pawb fod yn falch iawn, anrheg Nadolig cynnar yn wir. Mae'n rhaid eu bod wedi gweithio’n galed i gyrraedd y fath safon. ”

Dywedodd Lee Pratt, Rheolwr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch y Drindod Dewi Sant: “Rydym yn hynod falch o’r hyn y mae Sion wedi’i gyflawni yn y gystadleuaeth hon. Deunaw mis yn ôl roedd Sion yn newydd i'r dechnoleg hon ond mae bellach yn enillydd medal aur mewn cystadleuaeth genedlaethol - mae hyn yn dyst i'r ymroddiad a'r ymrwymiad y mae'n ei arddangos bob dydd. Rydyn ni'n gobeithio adeiladu ar y llwyddiant hwn a gobeithio cael Sion allan i Shanghai yn 2022 i gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol! Mae Sion bellach wedi gosod y bar yn uchel iawn i brentisiaid eraill ei ddilyn.

“Credwn fod hon yn enghraifft berffaith o’r hyn y gall hyfforddiant sgiliau lefel uchel wedi’i dargedu ei ddarparu i ddiwydiant drwy’r Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch ac rydym yn gobeithio cael cwmnïau eraill i gymryd rhan yn y dyfodol agos iawn.

“Mae ein llongyfarchiadau yn mynd allan i Johannes hefyd; cyflawniad gwych a dymunwn y gorau iddo yn ei ymdrechion yn y dyfodol.”

Dywedodd Ben Blackledge, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol WorldSkills UK: “Mae'r bobl ifanc hyn yn ysbrydoliaeth go iawn. Maent yn esiampl i ni i gyd a dylid dathlu eu llwyddiant. Mae dod i’r brig fel hyn ar ôl blwyddyn mor anodd yn dangos bod eu hymroddiad a safon uchel eu sgiliau.

“Sgiliau yw anadl einioes pob economi, gan greu swyddi o ansawdd uchel, gwobrwyo gyrfaoedd, ac mae ein cystadlaethau yn brawf bod talent anhygoel ym mhob rhan o’r DU.”

Mae WorldSkills UK yn arbenigo mewn dewis a hyfforddi pobl ifanc i gynrychioli'r DU mewn cystadlaethau rhyngwladol. Rhennir y mewnwelediadau unigryw a'r arfer gorau byd-eang y mae'n eu casglu fel rhan o'r gwaith hwnnw gyda phobl ifanc ac addysgwyr ledled y DU.

Trwy ei Ganolfan Ragoriaeth arloesol, mae WorldSkills UK bellach yn helpu i godi safon y sgiliau eto ledled y wlad trwy hyfforddi'r hyfforddwyr a rhannu awgrymiadau a thechnegau amhrisiadwy.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk