Penderfyniad myfyriwr, sy’n ffoadur o Eritrea, i astudio yn y brifysgol yn arwain at y wobr uchaf yng nghystadleuaeth WorldSkills UK


15.12.2021

Mae llwyddiant Yohannes Zerzghi, myfyriwr MSc Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch, wrth iddo ennill medal aur yn WorldSkills UK y mis yma, gymaint yn fwy nodedig oherwydd dim ond yn 2015 y cyrhaeddodd o Eritrea i chwilio am fywyd newydd yn y DG.

MSc Computer Networks and Cyber Security student Yohannes Zerzghi

A hithau’n un o chwech o frodyr a chwiorydd ac er gwaethaf ei bod heb gael addysg ei hun, roedd mam Yohannes wedi pwysleisio iddo ers oed ifanc bwysigrwydd cael addysg ac wedi gwylio’n falch wrth iddo ragori yn yr ysgol.

Dywedodd Yohannes mai ei rieni a’i symbylodd i barhau â’i astudiaethau pan gyrhaeddodd yn y DU a bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi helpu i gryfhau’r daith ddysgu honno, nid yn unig drwy agor y drws i addysg brifysgol, ond hefyd drwy helpu i ailgodi ei hyder wrth iddo barhau i ddysgu sgiliau newydd.

Oddi wrth fy mam rwy’n cael f’agwedd gadarnhaol a pharodrwydd i symud ymlaen a llwyddo.”

Dywedodd Yohannes ei fod wedi edrych ar nifer o sefydliadau cyn cofrestru yn y Drindod Dewi Sant, a’r dosbarthiadau bach a’r perthnasoedd â darlithwyr a’i denai.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Drindod Dewi Sant, prifysgol sy’n credu ynof fi ac sydd wedi rhoi gwybodaeth a sgiliau pellach i mi.  

“Yn y lle cyntaf dechreuais i gwrs sylfaen a gweithiodd fy narlithwyr gyda mi’n ddiflino wrth i mi symud ymlaen i gwblhau fy ngradd ddosbarth cyntaf yn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch a bellach i gwblhau fy ngradd Meistr gyda rhagoriaeth.  Maen nhw’n gwybod am fy nhaith hyd yn hyn ac yn gallu helpu gydag unrhyw gwestiynau ac maen nhw wedi fy nghefnogi gydol yr amser.”

Enillodd sgiliau helaeth ac arbenigedd Yohannes mewn Cyfrifiadura Cymhwysol le iddo ymhlith y 400 o gystadleuwyr yn rownd derfynol genedlaethol WorldSkills UK y mis diwethaf.

Dywedodd ei fod yn methu credu pan ddarllenwyd ei enw yn uchel am ennill medal aur yn y rownd derfynol.

“Roedd hi’n eiliad i’w thrysori.  Doedd hi ddim yn hawdd ond gwnes i ymdrech enfawr, a thalodd hynny ar ei ganfed,” meddai. “Diolch anferthol i fy rheolwr hyfforddi Nitheesh Kaliyamurthy ac i drefnwyr WorldSkills Toby Bell, Brendan Burns a Robert Balfour.

“Roeddwn i’n nerfus ar y dechrau, ond a bod yn onest doedd dim angen i mi deimlo fel hynny,” meddai.  “Roedd cymaint o gefnogaeth ymhlith y cystadleuwyr ac eto ces i fy nghefnogi gan dîm Cymru WorldSkills.  Roedd cymryd rhan yn brofiad rhyfeddol. Roedd pawb yn symbylu’i gilydd ac roedden ni hefyd yn gallu dysgu sgiliau newydd wrth y naill a’r llall bob dydd.

“Byddaf i’n cadw mewn cysylltiad ac yn ychwanegu’r holl gysylltiadau rwyf wedi eu gwneud i fy rhwydwaith diwydiant.”

Bellach mae Yohannes yn awyddus i sicrhau gwaith amser llawn yn ei ddewis faes ac mae wedi bod yn helpu myfyrwyr cyfredol yn y Drindod Dewi Sant yn Labordy CISCO. Hefyd mae wedi cael profiad yn y diwydiant, gan weithio’n rhan amser yn Orange yn weinyddwr rhwydwaith ac yn fwy diweddar yn brofwr treiddio yn Evolvement Networks.

“Rwy’n awyddus i gael cymaint o brofiad yn y diwydiant ag y bo modd ac i helpu myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant yn yr un modd ag y ces i help pan gyrhaeddais i,” meddai.

“Rwy’n mwynhau gallu trosglwyddo fy sgiliau ac arbenigedd i bobl eraill.  Mae hynny’n golygu cymaint i mi.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk