'Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw' yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar-lein, yn trafod cyfoeth natur a threftadaeth porthladdoedd Abergwaun, Caergybi a Doc Penfro


05.05.2021

Mae Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw yn brosiect dan arweiniad Coleg Prifysgol Corc, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Aberystwyth a chyngor sir Loch Garman (Wexford), sy’n archwilio treftadaeth ddiwylliannol 5 porthladd o amgylch Môr Iwerddon. Noddir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru.

Ports, Past and Present is a project led by University College Cork in partnership with the University of Wales Trinity St David, Aberystwyth University, and Wexford County Council, focused on the cultural heritage of the ports in the Irish sea basin. It is funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Cooperation programme.

Dros yr wythnosau nesaf, dan arweiniad yr Athro MaryAnn Constantine yn y Ganolfan Geltaidd, bydd staff y prosiect yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar-lein yn rhad ac am ddim, yn trafod yn archwilio cyfoeth o natur a threftadaeth porthladdoedd Abergwaun, Caergybi a Doc Penfro yng nghwmni’r sawl sy’n byw a gweithio yno. Cewch gyfle i ddysgu rhagor am weithgareddau Porthladdoedd, Ddoe a Heddiw, prosiect sy’n hybu twristiaeth a threftadaeth gyda chymunedau’r porthladdoedd ar ddwy ochr Môr Iwerddon.

A dyma gyfle i ddarganfod mwy am waith cyffrous ar y gweill gan artistiaid ac awduron a gomisiynwyd gan y prosiect yn y porthladdoedd eu hunain.

Dewch i ymuno â ni am y ‘Portfest’ rhithiol cyntaf yn Abergwaun ar 14 Mai am 10 y.b.. Tocynnau am ddim trwy Eventbrite.

the Arts in Ireland and Wales and the Ports Past and Present Project is delighted to announce the awarding of twelve commissions of £5,000 each to creative practitioners based in Ireland and Wales.

the Arts in Ireland and Wales and the Ports Past and Present Project is delighted to announce the awarding of twelve commissions of £5,000 each to creative practitioners based in Ireland and Wales.

Nodyn i'r Golygydd

Facebook: https://www.facebook.com/portspastandpresent Twitter: @PortsPastPres

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076