Prentisiaid a myfyriwr MA o’r Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Saint i gystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK


13.09.2021

Mae tri phrentis o Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch (AMSA) Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cael eu dewis i gymryd rhan yn rowndiau terfynol cenedlaethol mawreddog WorldSkills UK ym mis Tachwedd.

 

Three apprentices from University of Wales Trinity Saint David’s Advanced Manufacturing Skills Academy (AMSA) and a graduate from the University's Applied Computing programme have been selected to take part in the prestigious WorldSkills UK national finals in November.

Cystadlodd Kodie Higgins, Sion Murray a Will Holmes yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, yn gynharach eleni yn yr Academi sydd wedi’i lleoli ar gampws Glannau Abertawe y Brifysgol, gyda Kodie a Sion yn derbyn medalau aur ac arian.

Aeth y tri phrentis, a gyflogir yn FSG Tool a Die Manufacturing Ltd yn Llantrisant, ymlaen i gymryd rhan yng nghystadlaethau rhagbrofol cenedlaethol World Skills UK ac maent bellach drwodd i rowndiau terfynol cenedlaethol y DU.

Hefyd, mae Yohannes Zerzghi, myfyriwr gradd Meistr mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch wedi cyrraedd rowndiau terfynol cenedlaethol y DU.

Dywedodd rheolwr Academi AMSA, Lee Pratt: “Rydym yn hynod falch o Kodie, Sion a Will wrth iddynt barhau i ddangos gwybodaeth a sgiliau gwych ac maent yn cynyddu mewn hyder o ganlyniad.

“Byddant nawr yn ymgymryd â rhaglen hyfforddi ddwys yn yr Academi yn Abertawe dros yr wythnosau nesaf i baratoi ar gyfer y rownd derfynol. Mae gen i bob ffydd yn eu gallu i fynd i’r brig, felly gwyliwch y gofod hwn! ”

Mae Nitheesh Kaliyamurthy yn ddarlithydd mewn Cyfrifiadura.  Dywedodd: "Rydyn ni'n falch iawn o weld Yohannes yn rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK. Nid yw byth yn ein siomi wrth arddangos ei ddoniau yn gweithio gydag agweddau technegol. Mae hyn yn ganlyniad i'w ymroddiad a'i barodrwydd parhaus i ddysgu. Gobeithiwn fod y gystadleuaeth wedi rhoi hwb i'w hyder ac rydym yn edrych ymlaen at ei weld yn cyflawni rhagor. Bydd nawr yn gweithio'n agos gyda'n harbenigwyr yn ystod yr wythnosau nesaf. Dymuniadau gorau Yohannes."

Dywedodd Barry Liles OBE, Dirprwy Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) a Phennaeth Sefydliad Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA): "Rydym mor falch o glywed am lwyddiant ein myfyrwyr yn cael eu dewis ar gyfer rowndiau terfynol y DU. Mae cynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol y DU yn gyflawniad gwych ynddo'i hun, mae hefyd yn creu’r cyfle i gael eich dewis o bosibl i gynrychioli'r DU yng nghystadleuaeth Worldskills Shanghai y flwyddyn nesaf. Rwy'n ddiolchgar i'r holl staff sydd wedi eu cefnogi ar eu taith hyd yn hyn. Mae'r meysydd technegol a gynrychiolir gan y myfyrwyr yn allweddol i economi Cymru ac mae'r Brifysgol yn falch o fod wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad y myfyrwyr fel cystadleuwyr, un cam i ffwrdd o’r llwyfan Rhyngwladol."

Bydd prentisiaid y Brifysgol yn ymuno â mwy na 400 o fyfyrwyr a phrentisiaid i gymryd rhan mewn 64 o gystadlaethau sgiliau ledled y wlad ar gyfer rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK ym mis Tachwedd.

Ar ôl blwyddyn heb gystadlaethau, bydd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn cystadlu am fedalau aur, arian ac efydd rhwng 9 a 18 o Dachwedd.

Yn wahanol i’r drefn mewn blynyddoedd blaenorol, lle cynhaliwyd y rowndiau terfynol yn Birmingham, eleni bydd y rowndiau terfynol yn mynd ar y ffordd i 25 lleoliad. Bydd y rownd derfynol roboteg ddiwydiannol yn cael ei chynnal yn Ballymena, Gogledd Iwerddon, tra bydd y gystadleuaeth beirianneg drom yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd.

Dywedodd dirprwy brif weithredwr WorldSkills UK, Ben Blackledge, ei fod yn “gyffrous iawn” y bydd rowndiau terfynol eleni yn cael eu cynnal gan golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr ledled y DU.

Ychwanegodd: “Rydyn ni’n gobeithio y bydd gweld y rowndiau terfynol yn ysbrydoli pobl ifanc yn y lleoliadau hynny i barhau i ddatblygu eu sgiliau technegol a chyflogadwyedd a chydnabod yr hyn y gellir ei gyflawni trwy ddatblygu rhagoriaeth trwy sgiliau.”

“Llongyfarchodd i bawb a gymerodd ran yn rhaglen y rowndiau terfynol eleni ar ôl blwyddyn heb gystadlaethau oherwydd y pandemig. Roedd y ffaith bod 3,000 o bobl wedi gwneud cais ym mis Ebrill a mis Mai i gymryd rhan yn “galonogol iawn”, meddai.

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni a gyflwynir gan Steph McGovern ar set ei sioe Channel 4 Packed Lunch ar Dachwedd 26.

Dyluniwyd y cystadlaethau gan arbenigwyr yn y diwydiant. Dywed WorldSkills UK mai eu bwriad yw gwella’r sgiliau ymarferol a’r wybodaeth a addysgir ar gyrsiau hyfforddi trwy asesu priodweddau cyflogadwyedd unigolyn yn erbyn meini prawf mewn amgylchedd cystadleuol, wedi’i amseru.

Cynhaliwyd y rowndiau terfynol cenedlaethol diwethaf yn Birmingham’s NEC ym mis Tachwedd 2019. Cafodd yr enillwyr gyfle i gael eu dewis ar gyfer y garfan a fydd yn dod yn Team UK ac yn cystadlu yn WorldSkills Shanghai yn 2022.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk