Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn codi yn nhabl canllaw da The Times a The Sunday Times 2022


17.09.2021

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei llwyddiant diweddaraf ar ôl codi deunaw safle yn nhabl The Times and The Sunday Times Good University Guide 2022.

Times_TeachingQuality 2022 cym

Mae’r tabl cynghrair hwn a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 17 Medi) yn darparu gwybodaeth ynghylch safleoedd a phroffiliau llawn 131 o brifysgolion y DU. Mae’r canllaw yn canolbwyntio ar ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr diweddaraf ac yn canolbwyntio ar feysydd allweddol fel ‘ansawdd y dysgu’ a ‘phrofiad myfyrwyr’, yn ogystal â ‘chynhwysiant cymdeithasol’, ‘myfyrwyr aeddfed’ a ‘myfyrwyr ag anabledd’.

Un o’r mesurau allweddol yn The Times a The Sunday Times Good University Guide 2022 yw ‘ansawdd y dysgu’ lle sicrhaodd y Drindod Dewi Sant y 13eg safle yn y DU. Sicrhaodd y Brifysgol hefyd 8fed ar gyfer ‘Cynhwysiant Cymdeithasol’, 6ed ar gyfer ‘myfyrwyr ag anabledd’ ac 8fed ar gyfer ‘myfyrwyr aeddfed’.

Dywedodd yr Athro Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Academaidd:

"Mae hyn yn ganlyniad i waith caled ac ymrwymiad staff ledled y Brifysgol. Maent yn angerddol am addysgu a chefnogi ein myfyrwyr i wella eu profiad prifysgol.

Rydym falch iawn gyda'n 13eg safle mewn perthynas â boddhad y myfyrwyr ag ansawdd yr addysgu. O dan amodau heriol y pandemig, mae sgorio'n uchel yn y mesur allweddol hwn yn bwysig i'r Brifysgol gan fod hwn yn faes lle credwn ein bod yn gallu cynnig gwerth ychwanegol i bawb sy'n astudio gyda ni.”

Nododd The Times a Sunday Times:

“Mae gan y brifysgol record gref o foddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) ac mae wedi gwneud yn dda i ddod yn 13eg yn genedlaethol am ansawdd addysgu eleni o dan amodau heriol y pandemig. Ochr yn ochr â phrofiadau personol ar y campws, mae dysgu o bell yn parhau i fod yn rhan allweddol o ddarparu cyrsiau israddedig.”

Mae’r brifysgol hefyd yn dathlu nifer o lwyddiannau ar lefel pwnc. Mae darpariaeth ‘Celf a Dylunio’ a ‘Pensaernïaeth’ y Brifysgol ill dau wedi eu gosod yn 19eg yn gyffredinol yn y DU. Mae canlyniadau nodedig eraill ar lefel pwnc yn cynnwys:

  • 2il yn y DU am ‘ansawdd y dysgu’ mewn Peirianneg Awyrennol a Gweithgynhyrchu.
  • 2il yn y DU am ‘ansawdd y dysgu’ addysgu’ mewn Peirianneg Fecanyddol.
  • 3ydd yn y DU am ‘ansawdd y dysgu’ yn y Clasuron.
  • 3ydd yn y DU am ‘ansawdd y dysgu’ mewn Hanes.

Daw cynnydd y Drindod Dewi Sant yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2022 yn fuan ar ôl i Dabl 2022 Cynghrair Prifysgol y Guardian gael ei gyhoeddi'r wythnos diwethaf lle gosodwyd y Brifysgol yn 1af yng Nghymru mewn 10 pwnc ac yn y pymtheg uchaf yn y DU mewn 6 phwnc.

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076