Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal diwrnod blasu rhithiol.


11.06.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal diwrnod blasu rhithiol ar gyfer disgyblion sydd yn y Chweched dosbarth.

Diwrnod Blasu Rhithiol

Bydd Mared Anthony a Luned George, Uwch Swyddogion Ymgysylltu a Recriwtio y Brifysgol yn cynnal y diwrnod blasu rhithiol cynta’ ddydd Gwener, Mehefin 11eg ar gyfer tua 100 o ddisgyblion blwyddyn 12 Ysgol Dyffryn Aman, Rhydaman, ac mae Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan ac Ysgol Maes y Gwendraeth yng Nghefneithin am fynychu diwrnodau tebyg ymhen ychydig wythnosau.

Dyma’r digwyddiad cyntaf o’i fath i’r Brifysgol ei gynnal yn rhithiol. Fel arfer, mae digwyddiadau blasu i ysgolion yn cael eu cynnal ar gampysau’r Brifysgol, ond wrth i gyfyngiadau Covid-19 barhau, penderfynwyd treialu’r digwyddiad ar-lein drwy ddefnyddio’r platfform ‘Unibuddy.’ Mae’r digwyddiad rhithiol yma yn gyfle gwych i ddisgyblion blwyddyn 12 ddechrau ymchwilio i ddewisiadau addysg uwch.

Fel rhan o’r diwrnod blasu, bydd disgyblion yn cael y cyfle i fynychu gweithdai cyfoes ar gymhelliant a gwydnwch, dod i wybod fwy am fywyd myfyrwyr gan Lysgennad Myfyrwyr, yn ogystal â datblygu sgiliau astudio.

Mae’r disgyblion hefyd yn cael y cyfle i fynychu dau sesiwn blasu o bynciau o’u dewis nhw, sy’n cyd fynd gyda chynrychiolaeth o bob ardal pwnc sy’n cael eu cynnig gan y Brifysgol.

Yn ogystal â hyn, mae’r platfform ‘Unibuddy’ yn cynnwys adnoddau defnyddiol gan y Brifysgol i’r disgyblion i bori drwyddo a fydd yn eu cynorthwyo gyda’u taith tuag at addysg uwch.

Dywedodd Luned George, Uwch Swyddog Ymgysylltu a Recriwtio: “Rydym yn gyffrous iawn i gynnal y digwyddiadau blasu rhithiwr ar gyfer disgyblion blwyddyn 12.  Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn i’r disgyblion yma a heb ffeiriau addysg uwch, diwrnodau agored a digwyddiadau byw eraill i’w cynorthwyo, mae’r cam a’r trosiad i addysg uwch yn heriol.  Ein nod yn ystod y digwyddiadau yma yw cynorthwyo myfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ac i ddangos beth gall addysg uwch a’r Drindod Dewi Sant gynnig. Rydym yn ddiolchgar i academyddion gwych y Brifysgol am gefnogi’r digwyddiad gan gynnig ystod eang o bynciau blasu, ac i’r ysgolion am ymddiried ynddom ni.”

Gobaith y Brifysgol yw cynnal rhagor o ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol agos gan groesawu  ysgolion a cholegau yn ôl i’r campws pan fydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Nodyn i'r Golygydd

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk