Prosiect a gynlluniwyd ar y cyd ar drywydd llwyddiant


14.04.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a MCR Race Cars Ltd wedi cyflwyno pecyn aerodynamig newydd, a ddyluniwyd yn llwyr gan fyfyrwyr, ym Mharc Donnington. Cafodd corff y car ei ddylunio o ganlyniad i bartneriaeth gydweithredol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, MCR Race Cars, gweithgynhyrchwyr ceir rasio chwaraeon, a John Iley. 

 

The University of Wales Trinity Saint David and MCR Race Cars Ltd has debuted a new aerodynamic package, which was fully student designed, at Donnington Park. The bodywork design was the result of a collaborative partnership between University of Wales Trinity Saint David, MCR Race Cars, sports racing car manufacturers and John Iley.

Yn rhan o’r cwrs Peirianneg Chwaraeon Moduro yn Y Drindod, cynhaliodd myfyrwyr brofion twnnel gwynt a thrac cyn datblygu model cyfrifiadurol o becyn corff y car MCR 2000 chwaraeon gwreiddiol er mwyn gallu asesu ei berfformiad. Drwy gymhwyso technegau Dynameg Hylif Cyfrifiadurol (CFD) a ddilyswyd, roedd myfyrwyr wedi gallu adnabod meysydd i’w gwella a datblygu cysyniad newydd sbon ar gyfer pecyn corff y car ac yna fe gafodd hwn ei weithgynhyrchu gan bartneriaid y prosiect (John Iley o Iley Design a weithgynhyrchodd y patrymau ac Anthony Evans o MCR Race Cars Ltd a weithgynhyrchodd y mowldiau a’r corff Prototeip) 

Mae’r dyluniad a gafwyd o ganlyniad i hyn yn wahanol iawn yn weledol i’r pecyn gwreiddiol a bydd y prosiect yn parhau i ddatblygu’r corff a’r platfform siasi ymhellach dros y flwyddyn nesaf i ennyn ac optimeiddio ei berfformiad ar y gylchffordd. 

Meddai John Hughes, myfyriwr Peirianneg Chwaraeon Moduro Y Drindod Dewi Sant: “Roedd gweld y car yn y cnawd am y tro cyntaf yn deimlad anhygoel ar ôl yr holl oriau o waith roeddem wedi’u gwneud. Er hynny, roeddwn yn dal i fod yn nerfus, oherwydd y gallai symud o fodel rhithwir i greadigaeth ffisegol arddangos gwallau yn y data roeddem wedi’i gasglu dros y blynyddoedd diwethaf, ond diolch byth, bu perfformiad y car yn ddiwall, ac roedd yr adborth perfformiad yn hynod o addawol. Rwy’n ei ystyried yn fraint ac yn destun balchder bod yn rhan o’r fath gyrhaeddiad ac rwyf mor falch y cefais y cyfle i gydweithio â pheirianwyr anhygoel yn ystod taith y prosiect hwn.”

Meddai Tim Tudor, uwch ddarlithydd yn Y Drindod ac arweinydd prosiect: “Mae’n hollol wych gweld pecyn corff y car a ddyluniwyd gan ein myfyrwyr ni yma yn Y Drindod ar y trac am y tro cyntaf heddiw. Dyma anterth gwaith caled a gwaith dadansoddi’r myfyrwyr a gefnogwyd gan bartneriaid yn MCR Race Cars ac Iley Design. Nawr, gall cam nesaf gwaith y myfyrwyr ddechrau, sef asesu eu dyluniad ac ennyn ei botensial perfformio llawn.”

Roedd Clive Hayes o MCR Race Cars hefyd yn hapus i weld y datblygiad am y tro cyntaf. Meddai: “I feddwl mai hwn oedd taith gyntaf y set corff car newydd, fe aeth y prawf yn eithriadol o dda heb unrhyw broblemau.  Rydym yn falch iawn gyda pherfformiad y prototeip ac rwy’n edrych ymlaen at ei ddatblygu ymhellach gyda’r Drindod ac Iley Design.”

Cafodd y prosiect ei gefnogi o’r cychwyn cyntaf gan John Iley (Iley Design Ltd) ac Athro Arfer yn Y Drindod ac roedd yn bresennol yn y daith gyntaf. Meddai: “Bellach, mae’n genhadaeth bersonol i mi weld y prosiect aml-fyfyriwr Y Drindod uchelgeisiol hwn yn dwyn ffrwyth. Mae gwaith datblygu helaeth o’r cysyniadau cyntaf, wedi’i ddangos trwy broses ac arfau i ddatrysiad go iawn terfynol, gan gystadlu ar drac mewn cyfres Genedlaethol gystadleuol ar lefel mor uchel, yn darparu tystiolaeth gadarn ar eu cyfer nhw a’r Brifysgol. Rwy’n edrych ymlaen at fod wrth ochr y trac yn ystod y rasys o’u blaenau i helpu tîm Y Drindod i ddatblygu a gwireddu ei botensial llawn.”

The University of Wales Trinity Saint David and MCR Race Cars Ltd has debuted a new aerodynamic package, which was fully student designed, at Donnington Park. The bodywork design was the result of a collaborative partnership between University of Wales Trinity Saint David, MCR Race Cars, sports racing car manufacturers and John Iley.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk