Rhan mewn cynhyrchiad Theatr Arad Goch i fyfyrwraig graddedig.


14.09.2021

Mae un o raddedigion Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cael rhan mewn cynhyrchiad gan gwmni Theatr Arad Goch.

Bydd Niamh Moulton o Rydaman yn ymddangos yn y sioe ‘Tu Fewn Tu Fas’ a fydd yn teithio o gwmpas ysgolion cynradd Powys, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin rhwng mis Hydref a Ionawr. Stori am 3 ffrind yw’r sioe sy’n trafod pynciau fel sut maen nhw’n trin ei gilydd, cyfeillgarwch a pherthnasau. Seiliwyd y ddrama ar yr hyn sydd ar feddyliau pobl ifanc, y pethau sy’n eu cyffroi yn ogystal â’r hyn sy’n eu poeni. 

Llwyddodd Niamh i gael cytundeb gan asiant ar ôl ei pherfformiad terfynol gyda’r Brifysgol, a thrwy’r asiant hynny y cafodd y cyfle i gael clyweliad gyda’r cyfarwyddwr Jeremy Turner cyn cael ei dewis ar gyfer  y rhan. 

Astudiodd Niamh y cyrsiau BA Perfformio ac MA Perfformio yng Nghanolfan Berfformio Cymru yng Nghaerdydd. Penderfynodd fynychu’r Drindod Dewi Sant er mwyn iddi fedru astudio’i chwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â phrofi bywyd myfyriwr yn y brifddinas.

Meddai Niamh: “Roedd y cwrs Perfformio yn rhoi’r cyfle i fi brofi agweddau arall o’r diwydiant megis cyfarwyddo, actio i sgrin a Theatr Sioe Gerdd.”

Drwy’r cwrs, mae Niamh wedi llwyddo i ddatblygu’i hunan hyder, ac mae wedi ei pharatoi i fod yn berson annibynnol a hunangynhaliol. Ychwanegodd Niamh bod y Brifysgol wedi bod yn hynod o gefnogol iddi yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig, ac mae’r tiwtoriaid yn parhau i gadw mewn cysylltiad â hi ers iddi orffen yn y Brifysgol.

Dywedodd Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr Canolfan Berfformio Cymru: “Rydym yn hynod falch o lwyddiant Niamh. Rydym wedi gweld hi’n datblygu dros gyfnod o dair blynedd yn astudio BA Perfformio ac yna MA Perfformio. Hoffwn ddymuno yn dda iddi am y daith sydd i ddod.”

Gobaith Niamh yw i barhau i weithio o fewn y diwydiant perfformio, ac i fedru gwneud yr hyn mae’n ei fwynhau.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk