Sioeau Haf Coleg Celf Abertawe 2021


05.07.2021

Bydd Coleg Celf Abertawe, Y Drindod, yn lansio ei Sioeau Haf – arddangosfa ddigidol eang yn dathlu gwaith a chyraeddiadau myfyrwyr sy’n graddio ar 8 Gorffennaf.

Swansea College of Art, UWTSD will launch its Summer Shows - a vast digital exhibition celebrating the work and achievements of graduating students on July 8.

Mae’r arddangosfa ar-lein yn arddangos dosbarth 2021 meysydd celf a pherfformio, dylunio a’r cyfryngau.

Fel arfer, mae ein graddedigion gwych yn arddangos eu gwaith yn ein mannau oriel ac mewn lleoliadau ar draws y ddinas. Yn anffodus, mae’r pandemig COVID-19 yn golygu na fydd hyn yn digwydd yn 2021. Yn hytrach, bydd myfyrwyr yn dangos eu gwaith anhygoel yn ddigidol  a wnaed yn bosibl gan eu hymdrechion anhygoel i archwilio posibiliadau arddangos, i ddatblygu platfformau cydweithredol, ac i greu presenoldeb digidol perthnasol.

Meddai Dr Mark Cocks, Deon Cynorthwyol Coleg Celf Abertawe, Y Drindod: “Mae’r newidiadau byd-eang digynsail a fu llynedd wedi newid y ffyrdd rydym yn gweld y byd o’n cwmpas. Yn ymarferwyr creadigol sy’n dechrau ennill eu plwyf mae ein myfyrwyr wedi cael eu gwthio i mewn i gyd-destun cymdeithasol o adfyfyrio, cydweithredu ac ymdrechu.

“Mewn ymateb, mae’r graddedigion hyn wedi dangos cadernid a ffocws eithriadol i ddarganfod ymatebion ysbrydoledig newydd i’r fflwcs diwylliannol sy’n dod i’r amlwg. Wedi’u cefnogi gan ein staff anhygoel a thrwy gydweithredu â diwydiant mae’r graddedigion hyn wedi ymestyn eu rhinweddau digidol a llunio sgiliau trosglwyddadwy ystwyth sy’n golygu eu bod yn barod am amrywiaeth o yrfaoedd yn y dyfodol.

“Mae’n eithriadol o bwysig i arddangos eu gwaith, i gyflwyno eu talentau a rhoi hwb i’w cyfleoedd. Mae Lois Davies o Batrwm Arwyneb a Thecstilau eisoes wedi ennill Gwobr Romo yn New Designers. Mae ei llwyddiant yn adeiladu ar lwyddiant graddedigion y presennol sy’n gweithio ar draws y diwydiannau creadigol. Dymunwn y gorau i raddedigion 2021 ar gyfer eu dyfodol cyffrous a gobeithiwn y byddwch yn mwynhau darganfod eu talentau o fewn yr arddangosfa wych hon.”

Mae Sioe Haf CCA 2020 yn arddangos gwaith gan fyfyrwyr o:

 • Pensaernïaeth 
 • Celf a Dylunio Sylfaen  
 • Dylunio Modurol a Chludiant   
 • Hysbysebu Creadigol  
 • Technoleg Cerddoriaeth Creadigol   
 • Crefftau Dylunio 
 • Ffilm a Theledu 
 • Celf Gain  
 • Dylunio Graffig  
 • Darlunio  
 • Ffotograffiaeth  
 • Dylunio Cynnyrch a Dodrefn 
 • Dylunio Setiau  
 • Patrwm Arwyneb a Thecstilau
 • MA Deialogau Cyfoes 

Gallwch weld y sioeau ar-lein o 8 Gorffennaf, 2020 yn https://swanseacollegeofartsummershows.org

Dysgwch ragor am gyrsiau CCA yn uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk