“Straeon am yr Awyr”: Y Drindod Dewi Sant i gynnal 18fed Cynhadledd Flynyddol Canolfan Sophia


08.06.2021

Y mis yma bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei 18fed cynhadledd flynyddol yng Nghanolfan Sophia.

This month the University of Wales Trinity Saint David will be hosting its 18th annual Sophia Centre conference.

Mae’r gynhadledd, o’r enw “Straeon am yr Awyr”, yn cael ei chynnal ar-lein ar 19 a 20 Mehefin a dros y deuddydd fe fydd y cyfranogion yn clywed gan hyd at ugain o siaradwyr gwadd.

Un o nodweddion parhaus diwylliant dynol yw adrodd straeon am yr awyr. Dros filiynau o flynyddoedd mae pobl wedi pendroni ynghylch sut y gall yr awyr gynnwys arwyddocâd, ddatgelu ystyr, proffwydo’r dyfodol, adfyfyrio ar strwythuro cymdeithasol a rhagor, ac archwilio’r ffyrdd y mae’r awyr a’r ddaear yn cytgordio ac adlewyrchu ei gilydd.  Mae’r cyfryw straeon wedi’u hadrodd trwy fythau, llenyddiaeth, crefydd, defodau, cerddoriaeth, symud a’r amgylchedd adeiledig.  

Ymhlith y siaradwyr gwadd yn y gynhadledd mae’r archaeoseryddwr Kim Malville o Brifysgol Colarado, Athro Cysylltiol Annette Lee, St. Cloud State University a’r Athro Cysylltiol Jarita Holbrook o University of the Western Cape.

Meddai Dr Nicholas Campion, Cadeirydd Pwyllgor Trefnu’r Gynhadledd a Chyfarwyddwr Canolfan Sophia ar gyfer Astudio Cosmoleg mewn Diwylliant Y Drindod Dewi Sant:

“Mae’r Brifysgol yn falch i gynnal deunawfed gynhadledd flynyddol Canolfan Sophia.  Erbyn hyn, mae’r gynhadledd wedi sefydlu’i hun yn un o’r digwyddiadau academaidd blynyddol pwysicaf mewn perthynas ag astroleg, seryddiaeth a diwylliant dynol – o gelf i wleidyddiaeth, a chrefydd i hanes. 

Mae gwaith y Ganolfan yn rhannol hanesyddol, yn rhannol anthropolegol ac yn rhannol athronyddol. Mae iddi gylch gorchwyl eang i ymchwilio i rôl credoau cosmoleg, seryddol a sêr-ddewiniol, modelau a syniadau mewn diwylliant dynol, yn cynnwys theori ac arfer myth, hud, dewiniaeth, crefydd, ysbrydolrwydd, pensaernïaeth, gwleidyddiaeth a’r celfyddydau. Yn benodol, mae ein gwaith yn ystyried y ffyrdd y mae pobl wedi ceisio byw mewn cytgord â’r cosmos.   Bydd y gynhadledd yn gyfle i drafod ymhellach ac archwilio’r syniadau hyn ac wrth gwrs, mae croeso i bawb ddod i gymryd rhan mewn beth sy’n addo bod yn drafodaeth ddiddorol tu hwnt."

Canolfan ymchwil ac addysgu yw Canolfan Sophia yn Athrofa Addysg a’r Dyniaethau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ei chylch gorchwyl yw astudio’r ffordd ‘rydym yn byw yn y cosmos.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y Gynhadledd, ewch i: http://sophia-project.net/conferences/conference2021/index.php

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076