Traddodi Darlith Flynyddol Athro Celteg Coleg yr Iesu, Rhydychen


18.06.2021

Ddydd Iau 24 Mehefin am 5 o’r gloch bydd yr Athro David Willis yn traddodi’r ddarlith flynyddol gyntaf yn y gyfres ers ei benodi’n Athro Celteg Coleg yr Iesu, Rhydychen.

Professor David Willis

Testun y ddarlith fydd ‘Dulliau digidol a thafodieithoedd Cymraeg Canol’. Traddodir y ddarlith yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg.

Meddai’r Athro Willis, sydd yn arbenigo mewn ieithyddiaeth hanesyddol, cystrawen dafodieithol a damcaniaethol, yn bennaf yn yr ieithoedd Celtaidd:

“Mae llenorion a haneswyr yn aml o’r farn bod Cymru’r Oesoedd Canol yn meddu ar iaith ysgrifenedig safonol oedd yn cuddio gwahaniaethau tafodieithol yr iaith lafar. Ar y llaw arall, mae tafodieithegwyr ac ieithyddion eraill wedi llwyddo i ddarganfod gwreiddiau tafodieithoedd modern mewn testunau Cymraeg Canol.

Bydd y ddarlith hon yn edrych ar sut y gellir defnyddio dulliau digidol ac ystadegol newydd i ymestyn y gwaith hwn, gan ddatgelu cyfoeth o amrywiaeth dafodieithol sydd o  arwyddocâd lawer mwy sicr o ganlyniad.”

Mae’r ddarlith yn rhan o’r gynghrair strategol sydd rhwng Prifysgol Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg yr Iesu, Rhydychen sydd wedi ei seilio ar arbenigedd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd ynghyd â darpariaeth y Brifysgol yn Llambed.

Meddai’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddarlith yr Athro Willis , sef y gyntaf mewn cyfres newydd o ddarlithoedd blynyddol gan Athro Celteg Coleg yr Iesu, sy’n rhan o’r cydweithio agos sydd bellach rhwng y Ganolfan a Choleg yr Iesu yn sgil y gynghrair strategol.”

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Rwy’n falch iawn o gael croesawu’r Athro David Wills i draethu’r ddarlith gyntaf fel deilydd Cadair Gelteg Syr John Rhys yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen.  

Mae’r gynghrair strategol gyda Choleg yr Iesu yn adeiladu ar y traddodiad maith sydd wedi bodoli rhwng Cymru a Rhydychen ym maes Celteg ac Astudiaethau Cymreig ac mae’n cynnig y cyfle unigryw inni adeiladu perthynas academaidd rhwng y sefydliadau er budd Astudiaethau Celtaidd a’r Gymraeg a hynny ar y lefel rhyngwladol uchaf”,

Cynhelir y ddarlith yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg nos Iau, 24 Mehefin 2021, am 5.00 o’r gloch. E-bostiwch a.elias@cymru.ac.uk i dderbyn y ddolen Zoom.

 

Nodyn i'r Golygydd

Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, gerllaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru, llyfrgell hawlfraint o fri rhyngwladol gyda chyfleusterau ymchwil rhagorol.

Y Ganolfan yw cartref Geiriadur Prifysgol Cymru sydd yn dathlu canmlwyddiant eleni, 1921-2021. www.geiriadur.ac.uk

Mae’r Ganolfan yn cydweithio â phrifysgolion, sefydliadau ymchwil, cyrff a chymunedau ar draws y byd yn ei phriod feysydd, sef: Ieithoedd Celtaidd Cynnar, Cymru’r Canol Oesoedd, Yr Ymoleuo a Rhamantiaeth, Cysylltiadau Cyfoes rhwng y Gwledydd Celtaidd, Cyfieithu Llenyddol, Enwau Lleoedd, Geiriadura a Chynllunio Iaith.

Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ôl-raddedig i weithio gydag arbenigwyr mewn amgylchedd deinamig a chefnogol. Croesawn ymholiadau am bynciau MPhil/PhD mewn unrhyw un o’n meysydd ymchwil. Am ragor o wybodaeth, neu i gael sgwrs anffurfiol am bynciau posibl, cysylltwch â’n Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Dr Elizabeth Edwards: e.edwards@cymru.ac.uk.

Gwefan y Ganolfan Geltaidd:  

Gwybodaeth Bellach

Cyswllt: Dr Angharad Elias a.elias@cymru.ac.uk 01970 636543