Trafodaeth gyda Michael Rosen: ‘A Dream of Covid and Recovery’


04.08.2021

Bydd Dr Julia Lockheart Y Drindod yn ymuno â’r seicolegydd Athro Mark Blagrove a’r awdur a bardd plant, Michael Rosen, i drafod ei lyfr, ‘Many Different Kinds of Love: A Story of Life, Death, and the NHS’, mewn digwyddiad celf a gwyddoniaeth yn Amgueddfa Freud yn Llundain ar 12 Awst.

Julia

Ym mis Mawrth 2020, buodd Michael Rosen yn sâl gyda COVID-19. Cafodd ei anfon i’r ysbyty a gofalwyd amdano gan dîm meddygol pwrpasol. Mae’r llyfr yn cynnwys barddoniaeth trwy lygaid claf Covid, cofnodion dyddiadur gan nyrsys a ofalodd amdano a’i cefnogodd, ac e-byst rhwng anwyliaid oedd yn cadw llygad ar ei gynnydd.

Ymysg ei gofnodion o’i brofiad o Covid mae dau freuddwyd. Rhain fydd wrth wraidd y drafodaeth, yn ogystal â’r arwyddocâd fu gan freuddwydion dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd i’w weld wedi bod yn fwy byw fyth yn ystod y pandemig hwn.

Yn ystod y drafodaeth, bydd Dr Lockheart yn delweddu a phaentio un o’r breuddwydion ar ddalennau o ‘The Interpretation of Dreams’ Freud yn y digwyddiad cyffrous a chofiadwy hwn, sy’n cael ei ffrydio’n fyw. Mae tocynnau ar gael yma: https://www.freud.org.uk/event/michael-rosen-in-discussion-a-dream-of-covid-and-recovery/

Ers 2016 mae’r Dr Lockheart a’r Athro Blagrove wedi cydweithredu o dan yr enw DreamsID. Mae DreamsID wedi’u cynnwys yn arddangosfa bresennol Amgueddfa Freud 1920/2020: Freud and Pandemic (nes 12 Medi).

Meddai Dr Lockheart, Athro Cysylltiol Coleg Celf Abertawe Y Drindod: “Darllenais ei lyfrau i’m plant pan oeddynt yn fach ac rwy’n dal i wneud. Dilynais ei gynnydd ar Drydar yn ystod ei salwch Covid gydag ofn ac anesmwythder. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roeddwn yn paentio breuddwydion gweithwyr NHS a gweithwyr allweddol eraill yn rhan o’n prosiect ‘Pandemic Dreams’. Roeddwn i mor gyffrous i weld bod y llyfr a ysgrifennodd Michael am y cyfnod hwnnw a’i wellhad yn cynnwys dau o’i freuddwydion. Darllen am y breuddwydion hyn a’m hysgogodd i’w wahodd i drafod ei waith gyda ni yn Amgueddfa Freud lle mae pedwar o’m paentiadau o freuddwydion yn cael eu harddangos ar hyn o bryd. Rydym yn edrych ymlaen gymaint at rannu’r drafodaeth ar-lein hon a’r paentiad o freuddwyd Michael gyda phawb. Dewch i ymuno â ni!”

Nodyn i'r Golygydd

HANES Y SIARADWYR

Michael Rosen yw un o awduron a beirdd perfformio plant ac oedolion mwyaf poblogaidd Prydain. Cafodd ei radd gyntaf mewn Llenyddiaeth ac Iaith Saesneg o Goleg Wadham, Rhydychen ac aeth ymlaen i astudio MA ym Mhrifysgol Reading a PhD ym Mhrifysgol Gogledd Llundain cynt, sydd bellach o’r enw London Metropolitan. Ar hyn o bryd, mae’n Athro Llenyddiaeth Plant yn Goldsmith’s, Prifysgol Llundain lle cyd-ddyfeisiodd ac mae’n addysgu dulliau beirniadol at ddarllen ar MA mewn Llenyddiaeth Plant, wedi gwneud yr un peth yn Birbeck, Prifysgol Llundain. Mae wedi addysgu ar gyrsiau MA mewn prifysgolion ers 1994. Ef oedd y Bardd Llawryfog Plant o 2007-2009 ac mae wedi cyhoeddi dros 200 o lyfrau i blant ac oedolion.

Mae Dr Julia Lockheart yn Athro Cysylltiol yng Ngholeg Celf Abertawe, rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac yn Ddarlithydd Cysylltiol yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain. Astudiodd baentio celf gain yn Central St Martins, 1994-95 (BA), Prifysgol Metropolitan Manceinion, 1994-95 (MA), a buodd ganddi gymrodoriaeth celf gain yn Siapan, 1995-97. Roedd yn aelod o staff yn Central St. Martins, 1997-2000, ac yna yn Goldsmiths o 2001, lle dyfarnwyd iddi hefyd ei PhD yn 2016. Hi yw golygydd y Journal of Writing in Creative Practice ac mae’n Gymrawd o’r RSA (Cymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach).

Mae Mark Blagrove yn Athro Seicoleg a Chyfarwyddwr y Labordy Cwsg ym Mhrifysgol Abertawe. Astudiodd y Gwyddorau Naturiol ym Mhrifysgol Caergrawnt (1979-1982), cwblhaodd ei PhD ar freuddwydio o Brifysgol Brunel yn 1989. Ers 1991 mae e wedi bod yn Ysgol Seicoleg, Prifysgol Abertawe, yng Nghymru. Mae’n olygydd ymgynghorol o’r cyfnodolyn academaidd ‘Dreaming’, a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicolegol America, mae’n Gyn-lywydd o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudio Breuddwydion, ac yn Gymrawd o Gymdeithas Seicolegol Prydain. Mae ganddo Dystysgrif Raddedig mewn Cwnsela Dyngarol a Chwnsela Seicodynamig o Goldsmiths, Prifysgol Llundain.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk