Un o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn creu gwobr ‘Barn y Bobl’ ar gyfer cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.


19.08.2021

Mae Alys Shutt, myfyrwraig o Goleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi creu gwobr arbennig ar gyfer categori ‘Barn y Bobl’ yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.

The prize: outlines of wildflowers on white pasted onto a black background in a pale wooden frame..

Dyma’r ddegfed flwyddyn yn olynol i fyfyriwr o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant greu gwobr ar gyfer y categori hwn. Lluniodd Alys ddarlun arbennig a gafodd ei roi fel rhodd gan Golwg360, noddwyr Gwobr Barn y Bobl i’r awdur Hazel Walford Davies am ei chyfrol 'O.M.: Cofiant Syr Owen Morgan Edwards'.

Mae’r darlithydd Gwenllian Beynon o Goleg Celf Abertawe yn falch o waith Alys.

“Ni mor falch o fod wedi gallu gweithio gyda Golwg360 am y 10fed tro yn olynol. Mae’r gwaith gwreiddiol gan Alys yn ystyried y cyfnod rhyfedd rydym wedi bod ynddi dros y 18 mis diwethaf ac fel nifer o artistiaid yn gwneud gwaith gyda ffocws ar adref. Mae’r blodau o’r ardd adref.

“Mae creu gwobr Llyfr y Flwyddyn sydd yn ffocysu ar waith y myfyrwyr yn hytrach nag ar greu gwobr yn rhoi platfform gwych i raddedigion i roi eu gwaith allan yn y byd go iawn ac felly yn rhoi sylfaen iddynt yn eu gyrfa. Wrth edrych yn ôl dros y ddegawd diwethaf,  mae’n hynod o ddiddorol i weld bod y graddedigion hynny wedi llwyddo mewn nifer o wahanol feysydd, boed yn athrawon, yn rhedeg busnesau creadigol llewyrchus yn artistiaid ac yn creu darluniau ar gyfer llyfrau. Mae edrych yn ôl yn dangos bod y cyfleoedd yma yn werth eu gwneud. Rydym yn ddiolchgar iawn am gydweithio gyda Golwg360 ar gyfer ei rhodd o wobr Barn y Bobl Golwg360.”

Daw Alys Shutt o Nelson, Caerffili a chafodd ei haddysg yn ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Mae Alys newydd raddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn darlunio o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drinod Dewi Sant.

Un o brif ddiddordebau Alys yw darlunio cloriau llyfrau. Ar gyfer ei phrosiect terfynol i’w gradd, gwnaeth Alys ail frandio cloriau llyfrau adnabyddus a chreu pecynnau o wrthrychau arbennig i’w casglu ar gyfer pobl sy’n hoff o lyfrau/ storiâu.

Mae Alys yn ystyried y cyfle hwn fel anrhydedd: “Rwyf mor falch i allu creu gwobr Barn y Bobl eleni. Mae'n wych i allu cyfrannu rhywbeth tuag at Llyfr y Flwyddyn, a gallu chwarae rhan yn y gwaith o hyrwyddo llenyddiaeth Gymraeg ac awduron Cymraeg mewn ffordd creadigol.”

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk