Y Brifysgol yn 1af yng Nghymru mewn 10 pwnc yn Nhabl Cyngrhrair The Guardian


11.09.2021

Mae’r Brifysgol wedi cael ei gosod yn 1af yng Nghymru mewn 10 pwnc ac yn y 15 uchaf yn y DU mewn 6 phwnc yn Nhabl Cynghrair Prifysgol The Guardian 2022 a gyhoeddwyd heddiw (11 Medi).

Early Years / Blynyddoedd Cynnar

Mae Grŵp y Brifysgol, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr, wedi'i leoli ar y cyd yn 74d yn gyffredinol allan o'r 121 sefydliad dan sylw o bob rhan o'r DU.

Mae'r Guardian yn graddio prifysgolion yn ôl naw mesur gwahanol: gan gynnwys pa mor fodlon yw myfyrwyr blwyddyn olaf â'u cyrsiau, eu haddysgu a'u hadborth, gwariant fesul myfyriwr; y gymhareb myfyriwr / staff; rhagolygon gyrfa graddedigion; pa raddau sydd eu hangen ar ymgeiswyr i gael lle; sgôr gwerth ychwanegol sy’n cymharu cymwysterau mynediad myfyrwyr â’u canlyniadau gradd terfynol.

Y pynciau sydd yn y safle cyntaf yng Nghymru yw:

  • Addysg
  • Celf
  • Cerddoriaeth
  • Dylunio a Chrefftau
  • Ffasiwn a Thecstilau
  • Ffilm, Cynhyrchu a Ffotograffiaeth
  • Gwyddoniaeth Fforensig ac Archeoleg
  • Hanes
  • Peirianneg Fecanyddol
  • Y Clasuron a Hanes Hynafol

Mae 6 phwnc wedi’u gosod yn y 15 uchaf yn y DU sef: Dylunio a Chreftau (3ydd), Celf (5rd), Ffasiwn a Thecstiliau (9fed), Hanes (10fed), Archaeoleg (13eg) a’r Clasuron a Hanes Hynafol (14fed)

Roedd y rhaglen Hanes a gyflwynir ar gampws y brifysgol yn Llambed yn 7fed yn y DU am yrfaoedd o fewn 15 mis o raddio.

Dywedodd Yr Athro Mirjam Plantinga, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt y Brifysgol ar gyfer Profiad Academaidd:

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David yn dathlu’r newyddion ein bod wedi cyflawni perfformiad cadarn yn Nhabl Cynghrair Prifysgol The Guardian eleni. Mae'n dangos cryfder ein pynciau ar draws ein campysau yn Abertawe, Caerfyrddin, Llambed a Chaerdydd. Mae’r canlyniadau rhagorol ar gyfer rhaglenni Coleg Celf Abertawe, Addysg a’r Dyniaethau yn dangos enw da hirsefydlog y Brifysgol am y pynciau hyn.

“Heddiw, bydd ein campws yn Llambed yn croesawu ein myfyrwyr i’r campws. Gobeithio y byddant yn teimlo'n falch eu bod yn ymuno â rhaglenni sydd ymhlith y gorau yng Nghymru a'r DU. Mae hyn yn arbennig o braf wrth i ni edrych ymlaen at ddathlu ein Daucanmlwyddiant yn 2022 a sefydlu Coleg Dewi Sant yn Llambed sy’n nodi man geni addysg uwch yng Nghymru. ”