Y Drindod Dewi Sant yn cyd-gyflwyno gweithdy ar-lein gyda Phrifysgol Xamk yn y Ffindir ar gyfer prosiect DeuS


16.06.2021

Yn ddiweddar ymunodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant â Phrifysgol Xamk yn y Ffindir i gyd-gyflwyno gweithdy ar-lein ynghylch “Sut i gynnig syniadau” ar gyfer gweithwyr proffesiynol o’r sectorau creadigol a diwylliannol.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) recently joined with Xamk University in Finland to co-deliver an online workshop on “How to Pitch” for professionals from the creative and cultural sectors.

Cynhaliwyd y digwyddiad dwy awr o hyd ar 11 Mehefin, gan ddod â gweithwyr creadigol proffesiynol o’r Ffindir a Chymru at ei gilydd, a darparu cyfle i brofi arddangosiad hyfforddi mewn cyfarfod ar-lein anffurfiol.

Prosiect Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol (VET) a gyllidir gan Erasmus+ yw DeuS ac mae’n dod â sefydliadau o naw o wledydd Ewrop at ei gilydd i ymchwilio, datblygu a threialu rhaglen hyfforddi gyffrous sy’n tynnu ar anghenion dynodedig gweithwyr creadigol a diwylliannol proffesiynol a’u dewisiadau o ran arddull dysgu.

Lluniwyd yr hyfforddiant i gefnogi datblygu sgiliau a chymwyseddau mewn ystod o bynciau gan gynnwys marchnata a chyfathrebu; cynllunio busnes; codi arian; defnyddio data i ddangos effaith a llawer mwy!

Lluniwyd prosiect DeuS o gwmpas yr Open Design School, un o brosiectau canolog Matera 2019, Prifddinas Diwylliant Ewrop. <Mae’n labordy dylunio sy’n defnyddio dull cymar wrth gymar yn seiliedig ar heriau, lle bydd gweithwyr creadigol a diwylliannol proffesiynol rhyngddisgyblaethol yn gweithio gyda’i gilydd, yn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd tra byddant yn dylunio, prototeipio, darparu a phrofi atebion dylunio.  

Meddai Shelley Doolan, cydlynydd prosiect DeuS yn y Drindod Dewi Sant:  “Rydym wedi cynllunio rhagor o ddigwyddiadau cyffrous i’w cynnal yn hwyrach eleni ac rydym yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod o hyd i gyfleoedd newydd, mentrau diddorol a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol cyfatebol Ewropeaidd yn y sectorau creadigol a diwylliannol i ymuno â chymuned DeuS, drwy ymweld â’r wefan yn www.deuscci.eu.”  

Gwybodaeth Bellach

Bethan Evans

Swyddog Prosiect CATC, Marchnata a Chyfathrebu  

Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (CATC)

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

E-bost: bethan.evans@uwtsd.ac.uk