Y Drindod Dewi Sant yn dod yn Bencampwr Amrywiaeth Stonewall


01.06.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cofrestru i fod yn un o Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall. Gwneir y cyhoeddiad ar ddechrau mis PRIDE sy'n dathlu'r gymuned LGBTQ+ ledled y DU.

Arwydd dwyieithog: Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru.

Drwy ddod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, nod Y Drindod Dewi Sant yw cefnogi ei staff a'i myfyrwyr LGBTQ+ drwy ddarparu gweithle cynhwysol lle mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u parchu.

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yw'r brif raglen i gyflogwyr ar gyfer sicrhau bod yr holl staff LGBTQ+ yn rhydd i fod nhw eu hunain yn y gweithle. Mae'n gweithio gyda dros 850 o sefydliadau ledled y DU ac mae gan bob un o'u Hyrwyddwyr Amrywiaeth gred sylfaenol yng ngrym gweithle sy'n croesawu, sy’n parchu ac sy’n cynrychioli gweithwyr LGBTQ+.

Meddai Jane O'Rourke, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Y Drindod Dewi Sant: “Ein pobl ni sydd wrth wraidd popeth a wnawn yn Y Drindod Dewi Sant ac rydyn ni wedi ymrwymo i egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Rydyn ni’n falch o'n cydweithwyr ymroddedig a thalentog ac yn gweithio gyda'n gilydd fel tîm i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr a'r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Wrth ddod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall mae'r Brifysgol yn dymuno sicrhau bod ein staff LGBTQ+ yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am bwy ydyn nhw a'r doniau a'r gallu aruthrol y maen nhw’n eu cynnig i'r sefydliad. ".

Mae rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yn honni bod y cyflogwyr gorau yn deall yr angen i gymryd cynwysoldeb o ddifrif a deall y dylai staff allu dod â'u hunan i'r gwaith cyfan. Drwy ymuno â'r rhaglen, bydd Stonewall yn gweithio gyda'r Brifysgol i gymryd agwedd strategol a strwythuredig at fentrau cydraddoldeb LGBTQ+ a chefnogi ein harweiniad i'r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle fel y gall feincnodi ei gynnydd yn erbyn cyflogwyr tebyg.

Meddai’r Athro Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Profiadau Academaidd yn Y Drindod Dewi Sant: "Rydyn ni’n falch dros ben o fod yn Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall. Sefydlwyd ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr. Rydyn ni am i'n myfyrwyr a'n staff deimlo'n hyderus byddwn yn gwrando arnyn nhw, yn eu clywed a’u bod yn cael cyfleoedd teg a chyfartal i ffynnu yn y sefydliad. Mae dod yn Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall mor bwysig i’n myfyrwyr LGBTQ+, ac rydym yn falch iawn i’w cefnogi."