Y Drindod Dewi Sant yn Lansio Gradd Perfformio Lleisiol Newydd.


28.05.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi lansio gradd Perfformio Lleisiol newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Canolfan Berfformio Cymru

Gan adeiladu ar lwyddiant rhaglenni ôl-raddedig yr Academi Llais Ryngwladol Cymru, mae'r BMus (Anrh) Perfformio Lleisiol, sydd newydd ei greu, yn rhaglen arbenigol sy'n canolbwyntio ar y diwydiant ar gyfer cantorion. Cyflwynir y rhaglen gyffrous a newydd hon gan academyddion arbenigol ac ymarferwyr o fri cenedlaethol a rhyngwladol mewn cyfleuster arbenigol. Bydd myfyrwyr yn cael cynnig hyfforddiant lleisiol fesul un helaeth, a dosbarthiadau meistr gan artistiaid byd-enwog, ac wrth gwrs bydd y cyfan wedi'i leoli yn ein cyfleuster arbenigol yng Nghaerdydd.

Mae modylau ar y rhaglen yn archwilio meysydd megis techneg lleisiol, astudiaethau  perfformiad, symudiad, theori cerddoriaeth, technolegau perfformio a phrosiectau perfformio a gynlluniwyd i ddatblygu dull cyfannol o ymdrin â pherfformiad lleisiol. Cynhelir asesiadau ar y rhaglen hon drwy amrywiaeth o ddulliau sy'n cynnig cyfleoedd i gyflwyno dysgu mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd drwy gydol y cwrs. Mae nifer o'r dulliau'n cynnwys perfformiadau, portffolios, asesiadau technegol, recordio, profion electronig, trefnu, ffug glyweliadau, podlediadau, ysgrifennu traethodau a chyflwyniadau.

Mae staff Academi Llais Ryngwladol Cymru yn edrych ymlaen at weld myfyrwyr yn cofrestru ar y radd newydd hon. Meddai David Bebbington, Rheolwr yr Academi a Chyfarwyddwr y Rhaglen: "Bydd myfyrwyr ar y rhaglen BMus newydd yn astudio llais mewn cyd-destun cyfannol, gan eu galluogi i ymwneud â pherfformiad mewn amrywiaeth o leoliadau, a'u cyflwyno i'r llu o gyfleoedd sydd ar gael ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae 'y diwydiant' yn ganolog i weledigaeth y rhaglen, ac o'r herwydd, bydd elfennau o'r cwrs yn cynnwys agweddau ar berfformio, recordio, symud, theori cerddoriaeth a thechnegau stiwdio er enghraifft. Ar ddiwedd y cwrs, bydd y myfyrwyr yn symud i berfformiad, creu cerddoriaeth, addysgu neu lu o gyfleoedd cerddoriaeth sesiwn eraill."

Meddai’r Pro Is-Ganghellor a Phennaeth Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) Barry Liles: “Mae’r Brifysgol yn falch o weld datblygiad strategol BMus mewn Perfformio Lleisiol yn Academi Llais Ryngwladol Cymru. Rydyn ni’n credu y bydd y rhaglen hon yn gyfle cyffrous i nifer sylweddol uwch o israddedigion ymuno â'n hacademi enwog sydd o safon fyd-eang. Yn seiliedig ar ein henw clodwiw yn y maes lleisiol hwn, bydd y rhaglen newydd yn darparu cyfleoedd dilyniant i'n myfyrwyr ar ôl astudio ôl-raddedig neu’n ymarferwyr yn y sector."

Rhagwelir y bydd graddedigion y rhaglen Perfformio Lleisiol yn dechrau gyrfaoedd yn berfformwyr, creawdwyr, athrawon, artistiaid recordio ac o fewn gwahanol ddisgyblaethau cysylltiedig eraill. Gall Perfformio Lleisiol BMus (Anrh) hefyd arwain at astudiaethau ôl-raddedig pellach.

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth am y radd Perfformio Lleisiol newydd ewch i: Perfformio Lleisiol (BMus) | Y Drindod Dewi Sant

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk