Y DRINDOD DEWI SANT YN NODDI EISTEDDFOD T


31.05.2021

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn unwaith eto eleni i noddi Eisteddfod T.

Eisteddfod T

Wrth i gyfyngiadau’r pandemig effeithio gohirio Eisteddfod yr Urdd unwaith eto eleni yn Ninbych, bydd Eisteddfod T yn cael ei gynnal fel gŵyl ddigidol dros yr wythnos nesa’. Yn dilyn llwyddiant yr ŵyl y llynedd, penderfynwyd cynnal Eisteddfod T eleni eto er mwyn rhoi cyfle i ieuenctid Cymru gystadlu yn rhithiol. Yn ystod yr wythnos bydd yna gystadlu di-ri gyda dros 12,000 o ieuenctid wedi cymryd rhan, ac mae’r Brifysgol yn falch iawn i gefnogi’r ŵyl.

Y Brifysgol sy’n gyfrifol am noddi holl raglenni’r Ŵyl fydd yn cael ei darlledu ar S4C yn ystod yr wythnos o Wersyll yr Urdd Llangrannog yng nghwmni Heledd Cynwal, a Trystan Ellis - Morris, cyn myfyriwr o gampws Caerfyrddin. Yn ogystal â hynny, bydd y Brifysgol hefyd yn noddi cystadleuaeth yr Unawd Sioe Gerdd BL 10 a dan 19 oed.

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, Profost Campysau Caerfyrddin a Llambed: “Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o allu cefnogi Eisteddfod T eleni eto. Rydym yn edmygu’n fawr y modd y mae’r Urdd wedi addasu i’r amgylchiadau neilltuol gan barhau i roi llwyfan i dalentau ifanc Cymru trwy gyfrwng y Gymraeg. Dymunwn y gorau i bawb a fydd yn cystadlu yn ystod yr wythnos.”

Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau: “Rydym ni mor ddiolchgar i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am eu cefnogaeth i Eisteddfod T unwaith eto eleni. Ni fyddai modd i’r Urdd drefnu cystal dathliad o dalentau ein plant a’n pobl ifanc heb gefnogaeth ein noddwyr a’n partneriaid. Edrychwn ymlaen at gynnal gŵyl ddigidol arloesol arall, llawn bwrlwm a hwyl.”

Bydd cyn fyfyriwr arall o gampws Caerfyrddin, Ifan Jones Evans ynghyd â Ffion Emyr yn darlledu’r cyfan ar Radio Cymru yn ogystal o Fai 31ain hyd Mehefin 4ydd rhwng 2 a 5 yn y prynhawn.

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk