Y Drindod Dewi Sant yn penodi Cyfarwyddwr Gweithredol Masnacheiddio


27.09.2021

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyhoeddi ei bod wedi penodi Gary Clifford yn Gyfarwyddwr Gweithredol Masnacheiddio.

Gary Clifford

Mae Gary yn gyfarwyddwr menter ddigidol twf uchel. Ar hyn o bryd mae ei gwmni’n cefnogi’r heddlu ac awdurdod lleol yng Ngogledd Lloegr i ddefnyddio'r technegau Realiti Rhithwir (VR) diweddaraf i drawsnewid yn llwyr hyfforddiant troseddau casineb ar gyfer yr holl swyddogion rheng flaen / cymunedol.

Fel ymgynghorydd rheoli mae Gary hefyd wedi gweithio fel ymgynghorydd arbenigol ar sawl prosiect rhyngwladol gan gynorthwyo cwmnïau i wireddu eu potensial i dyfu, yn enwedig mewn marchnadoedd rhyngwladol. Mae prosiectau o'r fath yn cynnwys gweithio gyda'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB) i arfarnu, monitro a gwerthuso ei fuddsoddiadau yn y Sector Addysg, Iechyd a'r Seilwaith Digidol yn fyd-eang.  Mae wedi gweithio gydag Asiantaeth Weithredol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig i gefnogi busnesau bach a chanolig yn Ewrop i wella eu galluoedd, eu gwybodaeth, a'u dawn i wneud cais am ac ennill cyfleoedd caffael cyhoeddus yn rhyngwladol mewn sectorau fel yr Economi Gwyrdd, Iechyd Clyfar; TGCh, a Dinasoedd Clyfar yn Siapan, Norwy, Serbia, Chile, Colombia a Fietnam.  Mae hefyd wedi cefnogi cyn Lywodraeth Afghanistan (a ariennir gan Fanc y Byd) i broffesiynoli eu gweithgareddau caffael cenedlaethol.

Yn gyn aelod o staff y Brifysgol, treuliodd Gary 9 mlynedd ym Mhrifysgol Bangor yn Gyfarwyddwr Effaith ac Ymgysylltu a Dirprwy Ddeon Ysgol y Gyfraith. Roedd hefyd yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael (ICPS) ym Mangor lle bu’n arwain nifer o brosiectau ymchwil rhyngwladol mawr yn llwyddiannus.

Ar gael ei benodi, dywedodd Gary Clifford: “Rwy wrth fy modd i gael dychwelyd i’r Brifysgol ar ôl cynifer o flynyddol i ddatblygu a chefnogi agendâu masnachol a menter y Brifysgol. Mae Prifysgolion yn llawn pobl dalentog y gall eu creadigrwydd a’u harloesedd wneud gwir wahaniaeth i gymdeithas – yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Rwy’n falch i gael y cyfle i gynnig fy arbenigedd i gynorthwyo i fanteisio ar y potensial hwnnw ac i sicrhau bod y syniadau hyn yn cael eu datblygu’n fasnachol”.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Rwy’n falch i groesawu Gary Clifford i’r Brifysgol yn Gyfarwyddwr Gweithredol Masnacheiddio. Bydd Gary’n darparu arweinyddiaeth strategol wrth i’r Brifysgol geisio datblygu ein gweithgarwch creu incwm ymhellach. Mae’r penodiad hwn yn un pwysig a fydd yn galluogi’r Brifysgol i elwa i’r eithaf ar botensial ein gweithgareddau arloesi, ymchwil a menter yn unol â’n Strategaeth Arloesi Ymchwil Cymru a’n Cynllun Strategol.