Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arbenigwr Cysylltiadau Cyhoeddus yn derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd


14.07.2015

Matthew Gunther-BushellMae un o arbenigwyr cysylltiadau cyhoeddus mwyaf blaenllaw y byd, Matthew Gunther-Bushell, wedi derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd (Doethur mewn Llenyddiaeth) o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe (13/07/15 ).

Mae Matthew yn bartner rheoli ar y cwmni ymgynghori cyfathrebu strategol rhyngwladol Consulum. Mae’n byw yn Bahrain gyda’i wraig a’i dri o blant.

Dechreuodd ei yrfa wleidyddol yn 1993 trwy lansio’r grŵp pwyso ynghylch polisi Ewropeaidd, CYEF, o dan lygad barcud y Farwnes Thatcher. Aeth yn ei flaen i weithio’n ymchwilydd yn Nhŷ'r Cyffredin, gan helpu cyfres o ASau meinciau cefn cyn gweithredu'n awdur areithiau a chynorthwy-ydd cyfryngau i nifer o weinidogion y llywodraeth.

Gofynnwyd maes o law i Matthew weithredu fel ymgynghorydd gwleidyddol i Syr James Goldsmith, gan chwarae ran flaen flaenllaw i ffurfio a chynnal ymgyrch barhaus Plaid y Refferendwm hyd at Etholiad Cyffredinol 1997. Yn dilyn yr etholiad aeth yn ei flaen i helpu i ffurfio a rhedeg yr ymgyrch yn erbyn datganoli i Gymru ac yna bu’n cynorthwyo i lunio strategaeth ymgyrch ar gyfer etholiadau cyntaf Maer Llundain.

Yn 1998 sefydlodd Matthew y cwmni cysylltiadau cyhoeddus yng Nghymru sydd wedi ennill gwobrau, MGB PR, gan gynrychioli cwmnïau a sefydliadau mor amrywiol â ntl, Laing O’Rourke, Clwb pêl-droed Abertawe, Clwb Rygbi’r Gweilch, Grŵp IMS, npower, Llywodraeth Cymru, DVLA, Liberty Properties, Banc Preifat HSBC, ac EDS.

Yn 2005 cydffurfiodd hefyd y cwmni deallusrwydd masnachol a chysylltiadau cyhoeddus arbenigol African Strategic. Trwy weithgareddau parhaus hwn gyda materion llywodraethau rhyngwladol, bu Matthew yn cynghori cronfeydd buddsoddi byd-eang a chorfforaethau rhyngwladol ar eu strategaethau ym maes materion cyhoeddus mewn gwledydd megis Malawi, De Affrica a Kenya.

Yng ngwanwyn 2009, gofynnwyd i Matthew sefydlu ac arwain swyddfeydd Bahrain yr asiantaeth cyfathrebu rhyngwladol Bell Pottinger, o ble datblygodd hefyd ac arwain arlwy y cwmni i ranbarth ehangach y Dwyrain Canol o ran cyfathrebu gwleidyddol a strategol.

Yn 2012, cydffurfiodd y practis cyfathrebu rhyngwladol strategol Consulum, sydd bellach â swyddfeydd yn Llundain, Bahrain, Doha a Dubai, ynghyd â’r staff yn Libanus a Gwlad yr Iorddonen. Cynghora’r cwmni benaethiaid gwladwriaethau, llywodraethau ac arweinwyr gwleidyddol ledled y Dwyrain Canol, Affrica, y Caribî ac Asia. Mae’r cwmni hefyd yn gweithio ar y cyd â chwmnïau rhyngwladol, swyddfeydd teuluol ac unigolion o werth net tra uchel.

Yn rhinwedd ei swydd yn bartner rheoli Consulum, canolbwyntia Matthew ar hyn o bryd ar raglenni penodol gan ddarparu cyngor, ymhlith eraill, i Deyrnas Saudi Arabia, Teyrnas Bahrain, Llywodraeth Djibouti, Gweriniaeth Nigeria, cronfeydd cyfoeth sofran Abu Dhabi a Libya a Bwrdd Datblygu Economaidd Bahrain.

Ar ôl derbyn ei Ddoethuriaeth er Anrhydedd, cynigodd Matthew air o gyngor i’r graddedigion. Dywedodd: "Mae tri darn o gyngor y byddwn yn rhoi i chi.

"Yn gyntaf, mae popeth rwyf wedi ei ddysgu wedi dod o rywbeth yn mynd o'i le. Gall methu fod y peth sy'n gwneud i chi lwyddo gan na wnewch chi byth yr un camgymeriad eto. Croesawch y methiannau a dysgwch oddi wrthynt, wrth wneud hyn fyddwch yn berson llawer iawn fwy cryf.

"Yn ail, peidiwch gwympo mewn i'r un drefn. Nid rhywbeth sy’n troi i fyny un dydd yw lwc. Newidiwch neu amrywiwch eich patrymau, gwnewch bethau gwahanol, ymwelwch â gwahanol lefydd, ewch i gwrdd â phobl wahanol, peidiwch â gwneud yr un peth a dilyn yr un patrwm pob diwrnod - oherwydd heb wneud y pethau yma mae’n anodd iawn i gyfleoedd i gyflwyno ei hun i chi.

"Y trydydd peth yw peidiwch fod ag ofn gofyn am gymorth a chyngor wrth bobl sydd wedi llwyddo yn eu maes."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk.