Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa 'Gwobrau Darlunio yr AOI' yn ymweld â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe


12.01.2015

Bydd y gwaith buddugol o’r Gwobrau Darlunio AOI 2014 yn cael ei arddangos yn adeilad Dynevor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Abertawe o Ionawr 23ain – Chwefror 27ain eleni fel rhan o daith o gwmpas y Deyrnas Unedig.

Fel un o Ysgolion Celf hynaf ac uchaf ei pharch yng Nghymru, mae Cyfadran Celf a Dylunio PCYDDS yn falch iawn o groesawu’r Arddangosfa hon i Abertawe am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae Arddangosfa Gwobrau Darlunio yr AOI (sef y Gymdeithas Ddarlunwyr) yn cyflwyno uchafbwyntiau o restr fer cystadleuaeth 2014 ac yn cynnwys y gwaith a gafodd ei gyflwyno i’r gystadleuaeth gan ddarlunwyr sefydledig ynghyd â darlunwyr sydd wrthi’n gwneud enw iddyn nhw eu hunain.

Mae'r Arddangosfa yn cynnwys darluniadau rhyngwladol, gan gydnabod y gwaith eithriadol sy’n cael ei gynhyrchu gan ddarlunwyr ar draws y byd ac yn hyrwyddo darlunio fel cyfrannwr pwysig i ddiwylliant gweledol byd-eang. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys ystod unigryw o waith o'r DU i UDA, ac o Dde Korea i Ffrainc, ac yn cwmpasu ystod eang o ymarferiadau, gan gynnwys darluniadau ar gyfer llyfrau, dylunio cyffredinol  a darluniadau golygyddol.

Gwobrau Darlunio yr AOI yw'r unig gystadleuaeth ddarlunio yn y DU sy’n cael ei dyfarnu gan reithgor annibynnol, ac eleni, cafodd y gwaith buddugol ei ddewis gan banel o feirniaid uchel eu parch o bob agwedd o’r diwydiant, gan gynnwys comisiynwyr, cyhoeddwyr ac artistiaid.

Cafodd waith buddugol Gwobrau Darlunio AOI 2014 ei arddangos yn Somerset House yn Llundain yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2014, a nawr, mae’r arddangosfa’n mynd ar daith i bedwar lleoliad gwahanol ar draws y DU, gan gynnwys Abertawe.

"Mae PCYDDS Abertawe yn falch iawn o groesawu’r arddangosfa hon unwaith eto eleni," meddai Derek Bainton, Pennaeth Ysgol Gyfathrebu Weledol PCYDDS.

"Mae'n anrhydedd i gynnal yr arddangosfa ac mae'n gyfle gwych i'n myfyrwyr Darlunio a Dylunio Graffeg cael arddangosfa o safon mor uchel yn ymweld â'r campws."

Mae PCYDDS yn cynnig cyrsiau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau Cyfathrebu Gweledol, gan gynnwys BA Dylunio Graffeg, BA Darlunio BA Hysbysebu a Dylunio Brand yn ogystal â chyfleoedd ôl-radd yn amrywio o raddau Meistr i PhD.

Mae mynediad i'r arddangosfa am ddim, a bydd yr arddangosfa ar agor yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 5.30pm a rhwng 10am a 4pm ar ddyddiau Sadwrn.

Am fwy o wybodaeth am Wobrau Darlunio AOI 2014 a'r Arddangosfa sydd ar daith, ewch i www.theaoi.com/awards

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476