Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa o Gelf Tseiniaidd yn dod i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed


19.11.2014

Mae pedwar Artistiaid o Xi'an, China - Ouyang Li, Zhao Ling, Yuan Yuan a Zhang Ling - ar hyn o bryd yn arddangos eu gwaith celf ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Llambed

Mae’r cael wreiddiol arddangos eu gwaith yn y CRiC Oriel yng Nghrucywel, gall y Sefydlogrwydd arddangosfa o'r enw a byrhoedledd nawr i'w gweld yn Ystafell Ddarllen Sefydliad Confucius yn y Llyfrgell Bowen Roderick ar gampws y Brifysgol yn Llambed.

Gwaith yr artistiaid Tsieineaidd 'yn cael ei guradu gan Robin Martin oedd yn cyfeirio yn flaenorol y Harmony Arddangosfa Gelf Gyfoes Tseiniaidd arddangosfa a drefnwyd yn Aberhonddu yn 2012 gan Sefydliad Confucius PCYDDS'S. Diolch i'w nawdd da, bydd hyn yn arddangosfa gyfredol yn ymweld â Llanbedr Pont Steffan drwy gydol mis Tachwedd 2014.

Mae dau o'r artistiaid, arlunydd Zhao Ling a gwneuthurwr printiau Zhang Ling yn Darlithwyr yn yr Academi Xi'an y Celfyddydau Cain. Mae eu gwaith yn portreadu agweddau ar y dirwedd gyfoes Canol Tsieina, echdynnu mwynau anferthol, y rhwygo i lawr o ddinasoedd cyfan a hutongs traddodiadol (ganrifoedd oed o dai cwrt).

Y trydydd artist, Yuan Yuan yn dod o'r adran Cerflunio, hefyd yn Academi Xi'an y Celfyddydau Cain. Mae ei gwaith yn adlewyrchu dull Tseiniaidd fwy clasurol i'r byd gweledol ac ar yr achlysur hwn, Yuan yn gwyro oddi wrth ei phrif gyfrwng cerflun i mewn i draddodiadol Tseiniaidd Peintio Brush.

Mae'r artist terfynol, Ouyang Li, astudiodd yn yr Academi Xi'an Celfyddydau Cain ac Ysgol Gelf Glasgow lle bu'n cyflawni MA mewn Cerameg a Gwneud Printiau. Ar hyn o bryd Darlithydd yn Chongqing Sichuan Sefydliad y Celfyddydau Cain, mae ei gwaith yn archwilio athroniaeth Daoism a'r ysbrydol yn yr amgylchedd naturiol.

Gyda'i gilydd, mae'r gwaith yn cynrychioli y thema sefydlogrwydd a byrhoedledd yn y dirwedd Tseiniaidd cyfoes.

Mae'r arddangosfa yn agored i'r cyhoedd. Grwpiau ysgol hefyd yn cael eu gwahodd i ymweld â'r arddangosfa torri a phapur a gellir gweithdai caligraffi cael eu trefnu gan y Sefydliad Confucius ar gais.

I gael mwy o wybodaeth am yr arddangosfa neu i archebu gweithdy, cysylltwch â Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad Confucius drwy ebostio k.krajewska@tsd.uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Mae Sefydliad Confucius PCYDDS yn cynnig drws i mewn i Tsieina ar gyfer ysgolion, myfyrwyr prifysgol, busnesau a chymunedau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gyda chefnogaeth y Weinyddiaeth Addysg Tseiniaidd ac maent yn ganolfan bwysig ar gyfer darpariaeth Mandarin yng Nghymru.
  4. Gyda swyddfa ar gampws Abertawe a phrif ganolfan ar gampws Llambed, maent yn rheoli rhwydwaith gynyddol o Ysgolion Cysylltiol ac Ystafelloedd Dosbarth Confucius ac mae gan pob un ohonynt athrawon Mandarin penodol eu hunain sy'n cyflwyno cyrsiau iaith ac Astudiaethau Tsieineaidd.
  5. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  6. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.