Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa Ryngwladol Dylan Thomas yn Cyrraedd Amgueddfa Gwydr Lliw Ely


07.05.2015

Harmony of Nature - Ruth MorrissYn dilyn dangosiadau yn Abertawe, Caerdydd a Llundain, bellach cynhelir arddangosfa arbennig o waith gwydr lliw rhyngwladol, wedi’i pharatoi gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’i hysbrydoli gan Dylan Thomas, yn Amgueddfa Wydr Ely.

Bydd yr arddangosfa, o’r enw ‘Harmoni’ i’w gweld yn yr amgueddfa yn Swydd Caergrawnt tan ddydd Iau 4 Mehefin.

Meddai llefarydd ar ran yr Amgueddfa Gwydr Lliw: “Gwahoddwyd artistiaid ledled y byd i gyflwyno paneli mewn ymateb i’r gair harmoni.

“Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant oedd yn gyfrifol am drefnu’r arddangosfa gyda chymorth Cymdeithas Prif Arlunwyr Gwydr Prydain. Ar ôl iddi deithio yn Abertawe, Caerdydd a Llundain, rydyn ni wrth ein bodd y bydd modd gweld yr arddangosfa Harmoni yn Ely.”

Roedd pob un o’r paneli gwydr yn yr arddangosfa ar y rhestr fer ar gyfer cystadleuaeth “Gwobr Gwydr Ryngwladol Dylan Thomas” PCYDDS, a grëwyd ar gyfer dathliadau canmlwyddiant geni’r bardd.

Yn ystod seremoni proffil uchel yn Abertawe ym mis Gorffennaf y llynedd, cyhoeddwyd mai enillydd “Gwobr Gwydr Ryngwladol Dylan Thomas” oedd Ruth Morriss.

Dewiswyd y darn gan yr artist o Abertawe o restr fer o un ar hugain o weithiau, o bob cwr o’r DU, Ffrainc, Estonia a Seland Newydd.

Wrth sôn am ei gwaith buddugol, meddai Ruth: “Cafodd y darn hwn ei ysbrydoli wrth archwilio arfordir Abertawe, aber Talacharn a thraeth Rhosili. Cafodd darllen stori Dylan Thomas, ‘Who do you wish was with us?’ sy’n sôn am ymweliad â Rhosili a Phen Pyrod hefyd effaith ar y gwaith. Mae’r delweddau a’r perseinedd yn yr ysgrifennu yn creu rhyw fath ar harmoni. Mae fel pe bai’r dirwedd naturiol yn llifo i mewn i’w waith.”

Y beirniaid ar gyfer “Gwobr Gwydr Ryngwladol Dylan Thomas” oedd: Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas; Glenys Cour, un o artistiaid lliwyddol mwyaf Cymru a chyfaill i Dylan Thomas; Caroline Benyon, Cadeirydd Cymdeithas Meistri Paentio Gwydr Prydain; Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor PCYDDS.

Roedd “Gwobr Gwydr Ryngwladol Dylan Thomas” yn rhan o gystadleuaeth ehangach y Brifysgol a oedd yn cynnwys “Gwobr Barddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas”, a enillwyd gan y bardd o Efrog Newydd Martin Willitts Ieu, “Gwobr Myfyriwr Celf a Dylunio Dylan Thomas” a enillwyd gan un o fyfyrwyr PCYDDS, Carina Roberts, a “Gwobr Ysgolion Dylan Thomas ar gyfer Cyfansoddi Cerddorol” a enillwyd gan un o fyfyrwyr Coleg Gŵyr, Tom Olsen.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk