Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa Unigol i un o Raddedigion PCYDDS ac Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru


09.04.2014

Andrew Morris, un o raddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), yw enillydd cyntaf Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru gan Gyngor Prydeinig Cymru, a bellach mae yntau wedi agor arddangosfa o'i waith.

Graddiodd Andrew, yn dair ar hugain oed, o PCYDDS Abertawe yn 2013 gyda gradd mewn ffotograffiaeth. Ym mis Tachwedd derbyniodd wobr flynyddol gyntaf Cyngor Prydeinig Cymru fel Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru. Bellach mae ef wedi agor arddangosfa unigol o’i waith yng Nghanolfan y Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd, a bydd hon ar agor tan ddydd Sul 18 Mai.

Yn dwyn y teitl ‘Yr Hyn Sydd Ar ôl', mae Andrew wedi datblygu'r arddangosfa o brosiect a gychwynnodd yn ystod ei amser yn PCYDDS. Roedd y gwaith yn cwmpasu tynnu ffotograffau o'r tu mewn i adeiladu a oedd naill ai wedi’u hadfeddiannu neu roedd eu perchnogion wedi marw.

Meddai Andrew: “Mae’r golygfeydd y tu mewn i’r cartrefi yn y ffotograffau’n edrych yn dawel ac yn fyfyriol. Mae sbectol darllen yn dal i eistedd ar sil y ffenest ac yn yr ystafelloedd gwely mae’r gwelyau'n edrych fel petai rhywun newydd eu gwneud; byddai’n hawdd credu bod y perchennog newydd bicio allan.

“Fodd bynnag, os edrychwch chi ychydig yn fwy manwl, fe welwch chi nad yw popeth yn hollol iawn. Papur wal yn pilio, ffotograff ar ei ben ei hun ar silff lyfrau wag - dyma gartrefi sy'n cael eu clirio yn sgil adfeddiannu, neu farwolaeth eu perchnogion. Mae gweld y pethau hyn a oedd yn eiddo i bobl, yn gwneud i ni ystyried a myfyrio ar syniadau ynghylch cartref, teulu a pherchenogaeth."

Y gwaith sydd i’w weld yn yr arddangosfa hon a wnaeth argraff dda ar feirniaid Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru. Crëwyd y wobr i adnabod cronfa o dalent ifanc ar draws y sector creadigol ac i feithrin eu doniau ymhellach drwy gynnig llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer eu gwaith.

Roedd y gystadleuaeth yn agored i artistiaid a anwyd yng Nghymru neu sy’n byw yn y wlad ac a oedd rhwng dwy ar bymtheg a phump ar hugain oed.

Derbyniodd Andrew wobr o £500 a gall arddangos ei waith ar lwyfan rhyngwladol drwy’r rhwydwaith o swyddfeydd sydd gan y Cyngor Prydeinig ar draws chwe chyfandir a mwy na 100 o wledydd.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788 
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk