Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa Unigol yn Oriel Mission gan Ddarlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


20.08.2015

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos ei waith yn Oriel Mission, Abertawe o 11 Medi i 8 Tachwedd 2015. 

Bydd Ryan Moule, darlithydd mewn Ffotograffiaeth ac Astudiaethau Cyd-destunol yng Ngholeg Celf Abertawe, PCYDDS, yn arddangos ei waith o’r enw ‘Divisible Remainder’.

Meddai Ryan wrth ddisgrifio’i arddangosfa:

“Pan gafodd gyriannau caled Edward Snowden eu difrodi gan olygyddion papur newydd y Guardian, dan lygaid gwyliadwrus Asiantaeth Ysbïo Llywodraeth Prydain, ystyriwyd cynhwysydd ffisegol yr wybodaeth yn ffynhonnell yr wybodaeth a ddatgelwyd.  

“Roedd dadelfennu’r gyriant caled yn fawr mwy nag arwydd symbolaidd, ond yr hyn a ddaeth i’r amlwg oedd mor gyflym a mor ddwfn y mae rhith-wybodaeth yn cael ei chladdu ar draws llu o blatfformau ffisegol ac an-ffisegol.  

“Gwydnwch gwybodaeth ddigidol yn erbyn cael ei difrodi yw cynsail y corff newydd hwn o waith.  Gan gymryd tameidiau gyriant caled allanol di-enw sydd wedi’u dileu (adfer) yn fan cychwyn, mae Divisible Remainder yn cwestiynu’r cyd-destunau toredig a grëir gan systemau anniriaethol ar gyfer storio gwybodaeth.

“Nid yw cynnwys gwreiddiol y gyriant caled yn ymddangos yn y gweithiau, ond mae’i gyd-destun yn cael ei drosglwyddo, ac wedi ymwreiddio’n hunllefus yn y delweddau newydd sy’n cael eu creu.   

“Trwy dorri unrhyw ymdeimlad o ddatgeliad naratif yn gyfan gwbl, mae’r gwaith yn ceisio creu disgwrs goddrychol yn absenoldeb y gwrthrych gwreiddiol.  Mae ystyr yn cael ei gymhlethu drwy feta-naratifau tameidiau a sefyllfaoedd ffotograffig sydd wedi’u hailberfformio, o fewn pensaernïaeth lleoliad yr arddangosfa.”

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, Coleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Volcano Theatre yn cefnogi’r arddangosfa.  

Cynhelir arddangosfa breifat ddydd Gwener 11 Medi 2015 a gaiff ei agor gan yr artist Rut Blees Luxemburg.

Mae Ryan hefyd wedi arddangos yn flaenorol yn Ffotogallery, Caerdydd (sioe unigol) yn ogystal ag mewn arddangosfeydd a digwyddiadau eraill, yn cynnwys yn rhan o arddangosfa yn Tate Modern y mis diwethaf.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Ryan www.ryanmoule.com neu ar wefan yr oriel www.missiongallery.co.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy’r e-bost yn sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 ar ôl uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.