Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa Wydr Ryngwladol Dylan Thomas yn y Senedd


09.02.2015

Harmony of Nature - Ruth MorrissBydd arddangosfa arbennig o’r gwaith gwydr rhyngwladol a ysbrydolwyd gan Dylan Thomas i’w gweld yn y Senedd ym Mae Caerdydd yn ystod mis Chwefror, gyda chymorth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Bydd yr arddangosfa, o dan y teitl ‘Harmoni’ i’w gweld yn y Senedd rhwng dydd Llun 9 Chwefror a dydd Gwener 20 Chwefror. Bydd yn agored i’r cyhoedd rhwng 9:30a.m. a 4:30p.m. o ddydd Llun tan ddydd Gwener a rhwng 10:30 a 4:30p.m. ar benwythnosau.

Agorir yr arddangosfa'n swyddogol yn ystod digwyddiad lansio yn y Senedd ddydd Mawrth 10 Chwefror, a noddir gan David Rees AC a PCYDDS.

Roedd yr ugain panel gwydr a arddangosir, ar y rhestr fer yng nghystadleuaeth PCYDDS ‘Gwobr Wydr Ryngwladol Dylan Thomas’ y llynedd, a grëwyd yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant marwolaeth y bardd.

Yn ystod seremoni proffil uchel yn Abertawe ym mis Gorffennaf y llynedd cyhoeddwyd mai enillydd ‘Gwobr Gwydr Ryngwladol Dylan Thomas’ oedd Ruth Morriss.

Dewiswyd y darn gan Morriss sy’n byw yn Abertawe o blith un ar hugain o weithiau ar y rhestr fer, o bob cwr o’r DU, Ffrainc, Estonia a Seland Newydd.

Wrth sôn am y darn buddugol, medd Ruth: ’Cafodd y darn hwn ei ysbrydoli wrth archwilio arfordir Abertawe, Aber Talacharn a thraeth Rhosili. Cafodd darllen stori Dylan Thomas, “Who do you wish was with us?” sy’n sôn am ymweliad â Rhosili a Phen Pyrod hefyd effaith ar y gwaith. Mae’r delweddau a’r perseinedd yn yr ysgrifennu yn creu rhyw fath ar harmoni. Bron nad yw’r dirwedd naturiol yn llifo i mewn i’w waith.”

Beirniaid ‘Gwobr Wydr Ryngwladol Dylan Thomas’ oedd: Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas; Glenys Cour, un o artistiaid lliwyddol mwyaf Cymru a chyfaill i Dylan Thomas; Caroline Benyon, Cadeirydd Cymdeithas Meistri Paentio Gwydr Prydain; Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor PCYDDS.

Arddangoswyd y paneli gwydr yn flaenorol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Roedd ‘Gwobr Gwydr Ryngwladol Dylan Thomas’ yn rhan o gystadleuaeth ehangach y Brifysgol a oedd yn cynnwys ‘Gwobr Barddoniaeth Ryngwladol Dylan Thomas’, a enillwyd gan y bardd o Efrog Newydd Martin Willitts Ieu., ‘Gwobr Myfyriwr Celf a Dylunio Dylan Thomas’ a enillwyd gan un o fyfyrwyr PCYDDS, Carina Roberts, a ‘Gwobr Ysgolion Dylan Thomas ar gyfer Cyfansoddi Cerddorol’ a enillwyd gan un o fyfyrwyr Coleg Gŵyr, Tom Olsen.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Ffurfiwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 yn dilyn uno Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin a Phrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk