Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Arddangosfa yng Nghaerdydd i Artist Rhyngwladol sy’n gweithio yn Abertawe


24.03.2014

Alberto TrioMae artist rhyngwladol sy’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Abertawe, ac y mae’i waith yn rhan o gasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ag arddangosfa yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

Mae Carl Melegari, darlithydd ar y cwrs darlunio yn PCYDDS yn Abertawe, yn defnyddio dulliau cyfoes wrth beintio, gan archwilio’r ffurf ddynol a’r tirlun trefol ar yr un pryd. Mae’n canolbwyntio’n bennaf ar ddelweddau lled-haniaethol o fewn y ffigur dynol ac mae wedi cael ei gyfareddu'n fwyfwy gan natur amlbwrpas paent olew.

Mae’r arddangosfa ar agor i’r cyhoedd ac yn rhad ac am ddim tan ddydd Sadwrn 5 Ebrill yn Oriel Kooywood, Caerdydd. Mae’r oriel ar agor ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 11.30am tan 6pm. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.kooywoodgallery.com

Yn ogystal â’i arddangosfa yng Nghymru, mae Carl hefyd yn gweithio gyda nifer o orielau yn Efrog Newydd, Hong Kong, Toronto, Singapore, Paris, Brwsel a Milan.

Meddai Carl: “Mae’n bosib dadlau bod fy mheintiadau’n canolbwyntio i'r un graddau ar gyfrwng y paent, a'r modd y mae hwnnw'n adweithio â'r arwyneb, ag y maen nhw ar destun y paentiad. Mae natur gerfluniol y gwaith yn cael ei chreu drwy gynyddu’r paent a’i grafu yn ôl dro ar ôl tro, nes bod ffigur dynol yn dod i’r golwg, fel petai’n awgrymu bod y model ei hun wedi'i orchuddio a’i guddio'n rhannol gan egni’r paent.

“Mae gen i stiwdio gartref a phan na fyddaf yn gweithio yn y Brifysgol, paentio sy’n mynd â’m holl amser.”

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth wedi prynu un o’i baentiadau olew, ‘Fairy Glen’ sy’n rhan o gasgliad cenedlaethol Cymru.

Nodyn i'r Golygydd

 1.  Mae’r lluniau sy’n cael eu harddangos yn cynnwys:
  ‘Alberto Trio’
  ‘Paris’
  ‘Tore’
 2. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at pressoffice@sm.pcydds.ac.uk
 3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
 4. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
 5. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788 neu anfonwch e-bost at pressoffice@sm.pcydds.ac.uk