Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Athrofa Confucius Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Dathlu’r Deg


22.09.2014

Mae myfyrwyr a staff Athrofa Confucius ym Mhrifysgol Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wrthi’n paratoi ar gyfer Dathliadau Dengmlwyddiant yr Athrofeydd Confucius ledled y byd sydd i’w cynnal rhwng 26 a 28 Medi.

Athrofa Confucius PCYDDS yw’r drws at Tsieina i ysgolion, myfyrwyr prifysgol, busnesau a chymunedau yng Nghymru. Sefydlwyd yr Athrofa gyda chefnogaeth Gweinyddiaeth Addysg Tsieina, ac mae’n ganolfan bwysig ar gyfer darparu gwersi Mandarin yng Nghymru.

Mae gan yr Athrofa swyddfa ar gampws PCYDDS yn Abertawe a chanolfan ar gampws Llambed y Brifysgol, a rheola rwydwaith sy’n cynyddu’n barhaus o Ysgolion Cyswllt a chwe Ystafell Ddosbarth Confucius. Mae gan bob un o’r Dosbarthiadau hyn athro Mandarin penodol sy'n rhoi gwersi iaith yn ogystal â chyfoethogi'r cwricwlwm Astudiaethau Tsieineaidd. 

Bydd y dathliadau dengmlwyddiant yn gyfle i'r cyhoedd ddod i wybod rhagor am gysylltiadau hanesyddol Llambed â Tsieina a chael blas ar gyfoeth diwylliant Tsieina.

I nodi’r achlysur, gwahoddir pobl o bob oed i nifer o weithdai, anerchiadau ac arddangosfeydd am ddiwylliant Tsieina sydd i’w cynnal ar gampws Llambed ddydd Sadwrn 27 Medi.  

Bydd cynrychiolwyr o Brifysgol Unedig Beijing, sy'n un o bartneriaid PCYDDS yn Tsieina, yn agor y dathliadau'n swyddogol am 9.30a.m. yn Llyfrgell Roderic Bowen.

Wedyn am 11.00a.m. bydd anerchiad cyhoeddus gan Laura Newton yn dathlu bywyd hynod ddiddorol Thomas Phillips, un o noddwyr Coleg Dewi Sant, sef rhagflaenydd PCYDDS Llambed, a hwyliodd am Canton a Macao yn 1796.

Fel rhan o’r dathliadau, cynhelir hefyd arddangosfa yn y llyfrgell sy’n rhoi cipolwg ar fywyd anhygoel Thomas Phillips.   Bydd yr arddangosfa’n agored i’r cyhoedd rhwng 22 Medi a 3 Hydref, ac ynddi ceir gweld detholiad o lyfrau prin am Tsieina a roddwyd gan Phillips, ac sy'n rhan o archifau'r Brifysgol ers bron dwy ganrif.

Yn Ystafell Ddarllen Athrofa Confucius yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu gwelir hefyd arddangosfa o doriadau papur Tsieineaidd ac Arddangosfa Diwylliant Bwyd Tsieina.

Rhwng 12.00pm ddydd Sadwrn, 27 Medi, bydd modd i'r cyhoedd gymryd rhan mewn rhaglen o weithdai yn Llambed, gan gynnwys coginio Tsieineaidd, hedfan barcud, a chaligraffeg. Bydd yn ddiwrnod allan perffaith i deuluoedd sydd am roi cynnig ar rai gweithgareddau sy’n nodweddiadol o ddiwylliant Tsieina, gan gynnwys torri papur, Tai Chi, paentio brws Tsieineaidd a seremoni de. Bydd hefyd gyfle i ddysgu’r iaith a siaredir fwyaf yn y byd - y Fandarin - yn y Gornel Fandarin.

Am 5 o’r gloch y prynhawn, bydd rhaglen fywiog o berfformiadau yn Neuadd y Celfyddydau ar Gampws Llambed yn cwmpasu cerddoriaeth werin mynyddoedd Gogledd-orllewin Tsieina, Dawns gyfoes, Seremoni De Tsieineaidd ac Arddangosfa Crefftau Ymladd.Bydd hefyd Arddangosfa Tai Chi ynghyd ag eitem gan ddisgyblion Dosbarthiadau Confucius a fydd yn canu ac yn adrodd barddoniaeth.

Uchafbwynt dathliadau’r penwythnos fydd perfformiad mawreddog o ganeuon a detholiadau poblogaidd o Opera Peking yn Theatr Townhill PCYDDS yn Abertawe gan y cwmni rhagorol o Academi Genedlaethol Celfyddydau Theatr Tsieina.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau ac i gael tocynnau i'r perfformiad yn Townhill, cysylltwch â k.krajewska@tsd.uwtsd.ac.uk 

Lleoliad perfformiad Opera Peking: Theatr Townhill, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill, Abertawe, SA2 0UT

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, 01267 676908 / sian-elin.davies@ydds.pcydds.ac.uk.