Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Bardd Menna Elfyn yn cael ei hethol yn Llywydd Wales PEN Cymru


12.12.2014

Ddydd Sadwrn diwethaf, mewn cyfarfod yn Y Gelli Gandryll, cafodd Menna Elfyn - y bardd, dramodydd ac ymgyrchydd dros yr iaith Gymraeg - ei hethol yn Llywydd Wales PEN Cymru.

Mae Menna Elfyn, un o’n hawduron mwyaf adnabyddus ar y llwyfan rhyngwladol,  yn teithio'r byd yn darllen ei gwaith ac yn hyrwyddo’r Gymraeg ynghyd ag ieithoedd lleiafrifol eraill. Mae wedi ysgrifennu dros 20 o lyfrau ac wedi cael 18 ohonynt eu cyfieithu. Mae'r Athro Menna Elfyn, cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ysbrydoli cenhedlaeth o awduron uchelgeisiol. Mae ei chasgliadau dwyieithog o farddoniaeth hefyd wedi rhoi mynediad i lenyddiaeth Gymraeg i gannoedd o ddysgwyr Cymraeg.

Cafodd Wales PEN Cymru eu cydnabod yn swyddogol fel Canolfan PEN yn yr 80fed Gyngres Ryngwladol PEN yn Bishkek, Kyrgyzstan, yr Hydref hwn. Mae PEN wedi bod mewn bodolaeth ers nawdeg-tri o flynyddoedd ac erbyn hyn mae mwy na chant o Ganolfannau ledled y byd. Nod PEN Rhyngwladol yw hyrwyddo mynediad at lenyddiaeth ac amddiffyn rhyddid mynegiant. Mae'n ymgyrchu ar ran awduron o amgylch y byd sy'n cael eu herlid, eu carcharu, eu haflonyddu ac ymosod oherwydd yr hyn y maent wedi ei ysgrifennu.

Meddai Owen Sheers, Cadeirydd Iaith Saesneg PEN: "Ni allem gael Llywydd mewn gwell sefyllfa i roi awduron Cymru, sy’n gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn ganolog i bwyso ymgyrchoedd byd-eang a'u hannog i gymryd rhan mewn trafodaethau, gartref a thramor, fel meddylwyr cymdeithasol ac ymgyrchwyr yn ogystal ag awduron, golygyddion a beirdd. "

Dywedodd Sally Baker, Cyfarwyddwr PEN, "Mae Menna Elfyn yn brif ffigwr delfrydol ar gyfer Wales PEN Cymru. Yn adnabyddus gartref a thramor, fe fydd hi’n wych o ran hawliau cyfieithu ac ieithyddol, gweithgareddau sydd wrth wraidd gweithgarwch PEN."

"Mae'n anrhydedd i fod yn Llywydd Wales PEN Cymru," meddai Menna Elfyn. “Mae gan ysgrifenwyr Cymraeg hanes hir o ymgyrchu dros eu hawliau; ac mae llawer wedi ysgrifennu am eu profiadau o orthrwm, sensoriaeth a charcharu. Bu ymdrechion blaenorol i sefydlu PEN Cymreig, yn enwedig yn y 1960au, ond erbyn hyn mae'r amser yn iawn i awduron Cymreig i ymgysylltu ag eraill i ymgyrchu dros ryddid mynegiant ar draws y byd ac i gefnogi'r rhai sy'n dioddef gormes ieithyddol ".

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Wales PEN Cymru ewch i www.walespencymru.org neu e-bostiwch: walespencymru@gmail.com

Nodyn i'r Golygydd

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:
Sally Baker, walespencymru@gmail.com
Fflur Dafydd fflurdafydd@gmail.com