Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Bardd yn hyrwyddo Cymru a Dylan Thomas yng Ngogledd America


21.02.2014

Mae un o feirdd mwyaf dylanwadol Cymru, Dr Menna Elfyn, sy’n aelod o’r staff academaidd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ( PCYDDS ) yn teithio i'r Unol Daleithiau a Chanada dros y cyfnod sy’n arwain at Ddydd Gŵyl Dewi i hyrwyddo llenyddiaeth Cymru a gwaith Dylan Thomas.

Mae Menna yn gyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol y Brifysgol yn Llanbedr Pont Steffan a Chaerfyrddin, ac mae’n fardd arobryn a dramodydd sydd wedi ysgrifennu dros 20 o lyfrau ac mae eu gwaith wedi cael ei gyfieithu i 20 o ieithoedd.

Bydd ei ymweliad cyntaf dramor ddydd Llun 24 Chwefror yng Ngholeg Douglas sef un o golegau partner PCYDDS yn Vancouver, ,lle bydd yn cwrdd â staff a myfyrwyr. Oddi yno, bydd Menna yn cynnal noson o farddoniaeth i Gymdeithas Gymraeg Vancouver ac yn darllen o gerddi Dylan Thomas i gydnabod canmlwyddiant ei eni. Bydd hi hefyd yn darllen gwaith o'i llyfr diweddaraf Murmur. Bydd mynychu digwyddiad ar wahoddiad un unig gan aelodau o Gymdeithas Cymru Vancouver, The Dylan Thomas Society of Vancouver a chyn-fyfyrwyr y Brifysgol .

Rhwng dydd Mercher 26 Chwefror a dydd Sadwrn 1 Mawrth bydd Menna yn yr Unol Daleithiau yn ymweld â Chynhadledd Flynyddol Cymdeithas Awduron a Rhaglenni Ysgrifennu.  Bydd y Brifysgol yn dathlu bywyd a gwaith Dylan Thomas yn ystod y  digwyddiad hwn yn Seattle . Bydd Menna yn ymuno yn y gynhadledd gyda’r bardd a chyn-fyfyriwr y Brifysgol Tony Kendrew, sydd hefyd yn gyd - olygydd y cylchgrawn llenyddol ar-lein Adolygiad Llanbedr Pont Steffan.

Bydd Menna yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Chymdeithas Cymru Puget Sound yn Seattle, lle bydd yn darllen ei barddoniaeth a cherddi Dylan Thomas.

Meddai Menna Elfyn : "Rwyf bob amser yn teimlo yn gartrefol yn darllen yn America a Chanada, yn yr un modd â oedd Dylan ei hun hefyd yn teimlo’n gartrefol gyda’r croeso a gafodd yno. Mae darllen i gynulleidfaoedd Cymry America bob amser yn bleser ac rwyf wrth fy modd hefyd o fod yn mynd i’r digwyddiad mwyaf ar gyfer Rhaglenni Ysgrifennu Creadigol yn y byd, sef AWP yn Seattle lle byddaf yn hyrwyddo’r Rhaglen Feistr lwyddiannus sy’n cael ei lleoli ar ein campws yn Llambed.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon
01267 676790