Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Beirdd a Ysbrydolwyd gan Benjamin Zephaniah yn Perfformio yn y Ddinas


28.04.2015

Poets on the Hill (l to r) Zoe Murphy, Julia Manser and Dorien Phillips.Bydd grŵp barddoniaeth a ysbrydolwyd gan y bardd dub Benjamin Zephaniah yn perfformio’i waith mewn digwyddiad Barddoniaeth yn y Bar yr wythnos hon

Mae’r grŵp ‘Poets on the Hill’ yn un o’r pethau a adawyd ar ôl ymweliad Benjamin Zephaniah ar gyfer rhaglen ddogfen BBC Wales 'Ugly Lovely:Poet on the Estate’.Bellach caiff y grŵp gymorth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) o dan ei menter y Swigen Greadigol, a Chymunedau’n Gyntaf.

Cynhelir y digwyddiad Barddoniaeth yn y Bar ddydd Gwener 1 Mai yng Nghlwb Cymdeithasol y West End, gan ddechrau am 7:30p.m.Bydd y mynediad yn rhad ac am ddim a bydd y noson hefyd yn cynnwys cerddoriaeth fyw.

Meddai Zoe Murphy, cydlynydd ‘Poets on the Hill’ a Swyddog Ymgysylltu Cymunedol PCYDDS:“Mae PCYDDS yn hollol benderfynol o ymwneud â’r gymuned.Mae hon yn fenter ardderchog ac mae cynulleidfaoedd yn rhyfeddu’n barhaus at ddoniau’r grŵp.”

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob wythnos ac wedi bod wrthi’n ysgrifennu a llunio’u barddoniaeth ar gyfer y digwyddiad.Maent hefyd yn cydweithredu â grwpiau barddoniaeth eraill gan gynnwys Red Poets a Howl.

Meddai aelod o’r grŵp, Julia Manser:“Rwy’n credu ei bod hi’n wych ein bod ni’n dal i fynd a bod gennym gyfle i berfformio ar y cyd â dau grŵp barddoniaeth arall profiadol iawn.Rydyn ni wedi mynd o nerth i nerth ac mae llawer o ddigwyddiadau gennym ni ar y gweill eleni.Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddarllen yn ein digwyddiad Barddoniaeth yn y Bar.“

Menter yn y celfyddydau yw'r Swigen Greadigol. PCYDDS ac Ardal Gwella Busnes Abertawe sy’n ei rhedeg.Uned fasnachol canol dinas ar Stryd Craddock yw canolfan rheoli'r ‘Swigen Greadigol’ ac mae’n casglu ynghyd fyfyrwyr PCYDDS, graddedigion a phartneriaid i gydweithredu a chreu cyfres o berfformiadau stryd, arddangosfeydd celf, ffeiriau crefftau gwib, gweithdai galw heibio a sioeau ffasiwn ar draws canol y ddinas.

Mae’r ‘Swigen Greadigol’ wedi cael derbyniad da gan y cyhoedd a busnesau lleol am ei bod yn denu rhagor o bobl i ganol y ddinas sydd, yn ei dro, yn rhoi hwb i’r economi.Cymaint fu llwyddiant y prosiect dros y ddwy flynedd ddiwethaf nes iddo symud i adeilad mwy ar yr un stryd ynghanol y ddinas.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk