Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Canmoliaeth gan Penguin am Ddyluniad Llyfr gan Fyfyrwraig


15.08.2014

Mae myfyrwraig darlunio yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe wedi cael canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Dylunio Penguin Random House 2014.

Mae myfyrwraig darlunio yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Abertawe wedi cael canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Dylunio Penguin Random House 2014.

Roedd Abbie Cameron, ugain mlwydd oed ac o Weston-Super-Mare, yn un o bump a ddewiswyd i’r rownd derfynol o fwy na 1,100 o geisiadau o bob cwr o’r DU yng nghystadleuaeth Gwobr Oedolion Penguin, sy’n cael ei chynnal gan un o gyhoeddwyr enwocaf y byd.

Ymddangosodd llyfrau clawr papur cyntaf Penguin yn ystod haf 1935, gan greu chwyldro yn y diwydiant cyhoeddi a dod yn rhan annatod o ddiwylliant Prydain ac o hanes dylunio.  Mae datblygiad cloriau Penguin yn rhedeg yn gyfochrog â chychwyniad dylunio graffig fel proffesiwn, ac mae dyluniad llyfrau Penguin wedi esblygu a datblygu dan restr hir o ddylunwyr talentog a chreadigol.

Eleni gosodwyd brîff i ymgeiswyr y gystadleuaeth ddylunio clawr ar gyfer y nofel uchel ei chlod ‘What a Carve Up’ gan Jonathan Coe.  Ceir disgrifiad o’r nofel fel ‘ffars noir benigamp, golwg ddystopaidd ar Brydain, hanes teuluol a stori am obsesiwn'.

Y dasg a roddwyd i ddylunwyr y gystadleuaeth oedd creu clawr a fyddai’n adlewyrchu cyfoeth ysgrifennu Jonathan Coe ac a fyddai’n apelio at ddarllenwyr cyfoes, deallus a llengar.

Disgrifiodd un o’r beirniaid, y dylunydd profiadol Petra Börner, waith Abbie yn ‘ddyluniad cain a chŵl’.  Meddai ei chyd-feirniad, yr awdur a’r dylunydd Rob Ryan, ei fod yn ‘glawr trawiadol a fyddai’n edrych yn feiddgar ar silff siop lyfrau’.

Wrth ddisgrifio’i dyluniad, meddai Abbie:  “Gan weithio gyda chyfrwng ffotograffiaeth a collage, mae fy nyluniad yn defnyddio motif casét VHS, sy’n cydweddu â’r nofel ac â chyfnod y llyfr.  Mae cynnwys fy nyluniad yn arddangos elfennau naratif awgrymog ac ar yr un pryd yn cynnal dirgelwch y stori.

“Clywais am Wobr Ddylunio Penguin Random House gyntaf pan roddwyd y brîff inni wneud cais i’r gystadleuaeth fel rhan o’n cwrs gradd. Roedd bod ar y rhestr fer yn teimlo'n afreal ac roedd hi’n fwy o sioc byth pan ges i gydnabyddiaeth â chanmoliaeth uchel. Mae wedi cynyddu fy nghred ynof fy hun a'r hyn rwy'n gallu'i gyflawni. Roedd yn gyfle gwych i allu cael adborth a barn gan bobl mewn diwydiant a rhoddodd gyfle i mi ddangos fy nhalent i gynulleidfa ehangach.

“Mae’r adran ddarlunio yn PCYDDS yn Abertawe wedi fy helpu i archwilio technegau, deunyddiau ac arddulliau gan fy ngalluogi i bennu cryfderau personol ac i esblygu fel artist.  Mae’r profiad hwn wedi fy helpu i ddatblygu i’m potensial llawn fel darlunydd a gobeithio y gallaf adeiladu ar y llwyddiant hwn a dilyn gyrfa o fewn y maes darlunio ar ôl y Brifysgol.”

    

Nodyn i'r Golygydd

1. Lluniau:

- Myfyrwraig PCYDDS Abbie Cameron gyda’i dyluniad clawr llyfr.

- Y dyluniad clawr llyfr a gafodd ganmoliaeth uchel.

2. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk.

3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

4. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol