Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cantorwr opera ifanc yn ennill gwobr fawreddog


16.06.2014

Enillodd Matthew Durkan, baritôn ifanc 23 oed, gystadleuaeth Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows gan hefyd gipio £4,000 yn y gystadleuaeth a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dros y penwythnos.

Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows 2014

Mae Matthew, o Derby, ar hyn o bryd yn astudio yn Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) yng Nghaerdydd o dan gyfarwyddyd y tenor byd-enwog Dennis O'Neill.  Crëodd y gwr ifanc argraff arbennig ar y  beirniaid Brian Hughes ac Elizabeth Woollett gyda repertoire oedd yn cynnwys E fra quest’ansie o Pagliacci  (Leoncavallo), Der Atlas  (Schubert), I was not sorrowful (Ireland), Papagena! Weibchen! Täubchen! o The Magic Flute (Mozart).

Roedd Matthew yn un o chwe unawdydd i gyrraedd y rownd derfynol o'r rowndiau rhagarweiniol a gynhaliwyd ar y campws yng Nghaerfyrddin ddydd Sul, 15 Mehefin.  Y cystadleuwyr eraill, a enillodd £200 yr un, oedd y soprano Tereza Gevorgyan, o Armenia, (http://terezagevorgyan.weebly.com/) y Bariton Aidan Giles Smith, o Loegr, (http://aidansmithsinger.com/Aidan_Smith_CV. pdf), soprano Mari Wyn Williams, o Lanberis . (http://www.mariwynwilliamssoprano.co.uk/), yn ogystal â John Pierce, o Sir y Fflint, .http://www.bbc.co.uk/ wales/cardiffsinger/sites/2011/pages/wales.shtml a’r Mezzo Eirlys Myfanwy Davies, o Drimsaran, (http://www.operabarcarola.com/eirlys-myfanwy-davies.html), ill dau a gyrhaeddodd y rownd derfynol am yr ail flwyddyn yn olynol.

Canmolodd y beirniaid Brian Hughes ac Elizabeth Woollett y cystadleuwyr am safon uchel y gystadleuaeth. Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor "Hoffwn longyfarch Matthew ar ennill y wobr hon a charwn hefyd longyfarch pob un yn y rownd derfynol ar safon uchel y gystadleuaeth. Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn mynd o nerth i nerth ac mae'n fraint bod y tenor byd enwog yn rhoi ei enw i'r gystadleuaeth".

Mae Stuart Burrows, cyn-fyfyriwr o Goleg y Drindod, (a elwir bellach yn Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), yn cael ei ystyried fel un o'r tenoriaid telynegol gorau’r byd. Ganwyd yng Nghilfynydd ac mae ei yrfa wedi mynd ag ef i'r holl brif Tai Opera y byd i ganu’r holl rolau blaenllaw i denoriaid.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant arwain yn natblygiad cyfleoedd o fewn y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru ac mae'n gartref i Academi Llais Ryngwladol Cymru dan gyfarwyddiaeth ei sylfaenydd, y tenor Dennis O'Neill CBE, gyda'r Fonesig Kiri Te Kanawa fel ei noddwr.

Y cyfeilyddion ar gyfer y rowndiau rhagarweiniol a chystadleuaeth derfynol oedd Jane Samuel a Caradog Williams. Y Cyfarwyddwr Artistig ar gyfer Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows oedd Eilir Owen Griffiths.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Cafodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei sefydlu yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe gyda'r Brifysgol. (Www.uwtsd.ac.uk)
  2. Mae’r Colegau Addysg Bellach Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion hefyd yn rhan o'r PCYDDS.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol 1828 yw'r hynaf yng Nghymru, ac mae'n drydydd y tu ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Mae'r Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) o dan gyfarwyddyd Dennis O'Neill, yn darparu amgylchedd hynod arbenigol ac unigryw i nifer fach o gantorion eithriadol yn y cyfnod cynnar-broffesiynol.  Mae’n recriwtio myfyrwyr yn fyd-eang i ddatblygu a sglein eu talent i'r safonau proffesiynol uchaf. Mae'r Academi yn darparu sefydliad o'r radd flaenaf o fewn un o ganolfannau mwyaf http://www.uwtsd.ac.uk/wiav/about-wiav-/

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 01267 676790 e.beynon@tsd.uwtsd.ac.uk