Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Clod Proffesiynol i Ymchwil Seicoleg Myfyrwyr


06.08.2014

Llun: (o’r chwith i’r dde) Gwaelod: Myfyrwyr PCYDDS Rebecca Watkins; Aislyn Watts; Katie Sullivan; Rebecca Crabtree; Pen: Myfyriwr Bruce Spence; Dr Paul Hutchings; a’r fyfyrwraig Alecia Cousins.  Hefyd yn mynychu ond ddim yn y llun oedd Emma Fitzgerald a Sophie Collins.Mae wyth o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Abertawe wedi ennill clod uchel am ansawdd eu gwaith ymchwil yn ystod y gynhadledd ddiweddar i fyfyrwyr Cymdeithas Seicolegol Prydain (CSP).

Cynhaliodd cangen Cymru CSP ei 43ain Gynhadledd Flynyddol i Fyfyrwyr yn Aberystwyth yn ddiweddar. Yn ystod y digwyddiad, cyflwynodd myfyrwyr seicoleg a chwnsela PCYDDS Abertawe eu traethodau blwyddyn olaf i gynulleidfa o seicolegwyr proffesiynol blaenllaw.

Meddai Dr Paul Hutchings, Cyfarwyddwr Rhaglenni Seicoleg PCYDDS Abertawe ac Aelod Pwyllgor CSP,: “Rydym yn hynod falch o bob un o’n myfyrwyr a fynychodd y gynhadledd ac a fu'n glod i’n cwrs ac i’r Brifysgol. Sylwodd llawer ar eu brwdfrydedd dros eu hymchwil, a rhaid canmol y ffordd broffesiynol y buont yn ymddwyn drwy gydol y diwrnod. Mae’r gynhadledd flynyddol i fyfyrwyr yn ddigwyddiad o bwys i hybu’r diwylliant ymchwil ymhlith myfyrwyr seicoleg ar draws Cymru, ac rydym yn falch iawn bod PCYDDS Abertawe yn cael ei hadnabod am ei chyfraniadau.”

CSP, sydd wedi ei hymgorffori gan Siarter Frenhinol, yw’r corff dysgedig a phroffesiynol i seicolegwyr yn y Deyrnas Unedig.

Mae gan bob un o gyrsiau seicoleg PCYDDS Abertawe achrediad mawreddog CSP. O ganlyniad, bydd pob myfyriwr ar raglenni cyd-anrhydedd BA a BSc seicoleg yn derbyn statws CSP, wedi ei ddyfarnu gyda’u gradd, cyhyd â bod y safon isaf wedi ei chyflawni. Bydd myfyrwyr sy’n ennill statws CSP yn gymwys ar gyfer y Sylfaen Graddedigion i Aelodaeth Siartredig, y cam cyntaf tuag at ddod yn Seicolegydd Siartredig.

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk