Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cwpan Webb Ellis i ymweld â Llambed fel rhan o daith Tlws Cwpan Rygbi'r Byd 2015


10.06.2015

Ddydd Llun, Mehefin 29ain, fe fydd gwobr fwyaf y byd rygbi - Cwpan Webb Ellis - yn ymweld â Llambed fel rhan o daith Tlws Cwpan Rygbi'r Byd.

Gyda 100 diwrnod tan y gêm agoriadol, cafodd y daith ei lansio heddiw (Mehefin 10) gyda chyhoeddiad y bydd y tlws yn teithio drwy’r Alban, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon, Cymru a Lloegr cyn cyrraedd Stadiwm Twickenham ar Fedi’r 18fed cyn y Seremoni Agoriadol.

Fel rhan o daith Tlws Cwpan Rygbi'r Byd, mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnal twrnamaint rygbi iau yn Llambed ar gyfer ysgolion lleol.  Mae’r gystadleuaeth yn cael ei threfnu gan Undeb Rygbi Cymru ac fe’i cynhelir yng Nghlwb Rygbi Llambed rhwng 10am a 2pm ddydd Llun, Mehefin 29ain.

Bydd y digwyddiad yn cynnig cyfle i ddisgyblion lleol gymryd rhan mewn twrnamaint rygbi hwylus yn ogystal â rhoi cyfle i’r plant a thrigolion lleol dynnu llun gyda thlws mwyaf nodedig y byd rygbi. Bydd y digwyddiad hefyd ar agor i'r cyhoedd ac mae'r Brifysgol yn annog cefnogwyr rygbi ar draws Ceredigion i ddod draw i weld y cwpan.

Gyda'r Brifysgol yn paratoi i ddathlu tymor rygbi 2015 / 2016 fel 150 mlynedd ers i’r gêm rygbi cyntaf yng Nghymru gael ei chwarae yn Llambed, mae'n addas iawn fod Cwpan Webb Ellis yn ymweld â'r dref fel rhan o’r daith o gwmpas Prydain ac Iwerddon.

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gynnal y twrnamaint rygbi yn Llambed ac yn gyffrous iawn i groesawu Cwpan Webb Ellis i’r dref - man geni rygbi yng Nghymru. Bydd y tymor rygbi 2015/2016 yn nodi 150 o flynyddoedd ers i Rowland Williams, cyn Ddirprwy Bennaeth Coleg Dewi Sant, Llambed - neu Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel yw hi bellach - gyflwyno’r gamp i Gymru," meddai’r Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol.

"Mae'r Brifysgol yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu’r pen-blwydd arbennig hwn a byddwn yn lansio rhaglen o ddathliadau ar ddechrau'r tymor ym mis Medi. Yn y cyfamser, mae'r twrnamaint ac ymweliad y tlws yn ffyrdd wych o godi ymwybyddiaeth o gysylltiad Llambed gyda'r gêm gan hefyd roi’r cyfle i gefnogwyr rygbi lleol weld y cwpan arbennig ac hanesyddol hwn."

Gobaith Taith y Tlws sy’n ymweld â llefydd ledled y DU ac Iwerddon yw ceisio ymgysylltu â chefnogwyr gan roi cyfle iddyn nhw greu a chadw atgofion bythgofiadwy fel rhan o'u stori Cwpan Rygbi'r Byd 2015 eu hunain.

Gyda dim ond ychydig fisoedd i fynd cyn cychwyn Cwpan Rygbi’r Byd, bydd Taith y Tlws yn cynnig cannoedd o gyfleoedd i gefnogwyr weld Cwpan Webb Ellis ac adrodd eu hanes rygbi wrth iddynt baratoi ar gyfer yr achlysur mawr.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â thaith Tlws Cwpan Rygbi'r Byd, ewch i rugbyworldcup.com/trophy-tour

 

Nodyn i'r Golygydd

  • Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  • Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  • Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476