Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cydweithio ar Draws Campysau ar gyfer Arddangosfa Gelf PCYDDS


21.01.2014

Bydd cydweithio ar draws campysau yn dod â myfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Cymru Y Drindod Dew Sant o Gaerfyrddin i Abertawe am arddangosfa celf gain, sy’n agor y penwythnos hwn.

Bydd yr arddangosfa, o’r enw ‘Sense of Place’ ar agor i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim o ddydd Sadwrn 25ain Ionawr i ddydd Sadwrn 8fed Chwefror yn oriel Elysium yn College Street, Abertawe. Mae’r Oriel ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sadwrn, o 12pm i 5pm.

Mae tri o bedwar cyfarwyddwr yr Oriel yn raddedigion o PCYDDS Abertawe ac mae’r arddangosfa newydd hon yn dod â phum myfyriwr MA Celf Gain o PCYDDS yng Nghaerfyrddin i’r ddinas.

Bydd yr arddangosion sydd i’w gweld yn cynnwys gwaith gwydr a ffotograffiaeth gan Catherine Bowen-Jones, y mae ei gwaith wedi’i seilio ar atgofion o’i mam yn ei gwylio’n ofalus trwy lenni net yng nghartref ei phlentyndod.

Caiff cerflunio ei gynrychioli gan adar Hugh Williams. Wedi’u gwneud â dur wedi’i weldio a gwrthrychau y mae’n dod o hyd iddynt, mae Hugh yn cipio hanfod adar trwy ddefnyddio ffurfiau digrif, abstract.

Bydd paentiadau olew ar raddfa fach gan Sarah Lees yn cynrychioli tir diffaith trwy ddefnyddio ffurfiau telynegol sy’n toddi a gweddnewid, a sbotiau a dabiau o olau.

Mae Katie Vickers yn gwneud ei phaentiadau cyfrwng-cymysg sy’n cael eu hysbrydoli gan dirluniau ar leoliad gan ddefnyddio defnyddiau naturiol safle-benodol sy’n cael eu gadael i’r elfennau wneud fel y mynna gyda nhw i’w trawsnewid.

Bydd Matthew Thomas yn arddangos delweddau a gynhyrchir ar gyfrifiadur a ysbrydolir gan batrymau geometrig y Dwyrain Canol.

Caiff ‘A Sense of Place’ ei gefnogi gan PCYDDS, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe.

Nodyn i'r Golygydd

Ffurfiwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin.  Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

Siarter Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a’r trydydd hynaf ym Mhrydain, ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.

Ar 1 Awst 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond fe fydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu e-bost pressoffice@smu.ac.uk