Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cymrodoriaethau Cymdeithas Ddysgedig Cymru i Gynrychiolwyr o’r Brifysgol


30.04.2014

Dr Geoffrey ThomasMae tri chynrychiolydd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi’u hethol yn Gymrodyr y corff uchel ei fri, Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae’r canlynol wedi’u hanrhydeddu: Dr Geoffrey Thomas, Cyd-Gadeirydd corff llywodraethol y Brifysgol a sylfaenydd Coleg Kellogg ym Mhrifysgol Rhydychen; Yr Athro David Austin o’r Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg; a Dennis O’Neill, y tenor byd-enwog o Gymru a Chyfarwyddwr Academi Llais Ryngwladol Cymru yn y Brifysgol.

Dyfernir Cymrodoriaethau Cymdeithas Ddysgedig Cymru i unigolion o’r radd flaenaf sydd wedi rhagori a chyflawni mewn modd amlwg dros amser mewn unrhyw ddisgyblaeth academaidd, neu sy’n perthyn i’r proffesiynau, y celfyddydau, diwydiant, masnach neu wasanaethau cyhoeddus, ac sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fyd dysg.

Professor David AustinEtholir Cymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru trwy enwebiad Cymrodyr presennol. Mae’n agored i ddynion a menywod o bob oed ac o bob grŵp ethnig. Etholiad 2014 yw’r pedwerydd mewn proses dreigl at adeiladu Cymrodoriaeth gref, gynrychiadol. Bydd ffocws parhaus y Gymdeithas ar ragoriaeth a chyflawniad yn golygu y bydd y Gymdeithas yn cynrychioli’r gorau y gall Cymru ei gynhyrchu yn y prif ddisgyblaethau academaidd.

Meddai Llywydd y Gymdeithas, Syr John Cadogan: “Unwaith eto rydym wedi ethol carfan gref iawn arall o Gymrodyr newydd, i'w hychwanegu at y Cymrodyr Sylfaenol a'r Cymrodyr ardderchog sydd ar y rhestr ar hyn o bryd. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd ein Cymrodoriaeth yn parhau i dyfu trwy etholiad wedi’i ddyfarnu ar sail adolygiad cyfoedion. Bydd cael eu hethol yn parhau’n darged i’n hysgolheigion ifanc.”

Dennis O'Neill

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk