Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi ei nofel gyntaf


06.01.2015

Mae awdur ifanc bu’n astudio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ei champysau yng Nghaerfyrddin a Llambed yn dathlu cyhoeddi ei nofel gyntaf.

Astudiodd Tej Turner BA mewn Ffilm ac Ysgrifennu Creadigol ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol cyn symud i gampws y Brifysgol yn Llambed i gwblhau ei MA mewn Hanes Hynafol.

Tra yn Llambed, datblygodd Tej ei sgiliau ysgrifennu ac mae bellach yn edrych ymlaen at weld ei nofel gyntaf – The Janus Cycle – yn cael ei chyhoeddi eleni.

Mae Tej eisoes wedi cyhoeddi dwy flodeugerdd, gan gynnwys Impossible Spaces (Hic Dragones Press) and The Bestiarum Vocabulum (Western Legends) ond dyma’r nofel gyntaf iddo gael ei chyhoeddi.

Wedi’i gosod mewn byd amgen, gall ei waith diweddaraf, The Janus Cycle, gael ei ddisgrifio fel nofel ffantasi, swreal a rhywiol. Clwb nos yw Janus. Ond nid lleoliad yn unig ydyw, mae bron yn gymeriad yn ei rhinwedd ei hun. Ar yr wyneb mae'n ymddangos i fod yn ganolbwynt is-ddiwylliannol lle mae'r rhyfedd yn dod yn gytûn – rheiny sydd wedi’u dieithrio a’u gormesu gan gymdeithas - yn gallu dianc confensiwn.

O dan y ffasâd, mae’n le swreal lle mae sylfeini realiti yn cael ei dirdroi a’u hystumio. Ond mae naws arbennig, unigryw Janus yn cael ei herwgipio gan grŵp o bobl sy'n dewis cydymffurfio â ffyrdd o fyw amgen - am ei fod bellach yn ffasiynol i fod yn 'wahanol'.  Mae hyn yn dadrithio llawer o'r deiliaid gwreiddiol ac yn peri iddyn nhw deimlo ar goll.

Mae’r stori’n datblygu trwy lygaid wyth adroddwr, pob un â'i bersbectif ei hunan ac ar daith bersonol ei hunan. Dyma stori lle mae'r clwb nos ei hun yn mynd ar daith. Ond drwy’r cyfan oll, mae un ferch ryfedd yn ymddangos ac yn ailymddangos, gan rybuddio’r adroddwyr bod eu teithiau unigol yn mynd i wrthdaro mewn digwyddiad cataclysmic. Ydydw'n un o’r bobl hynny oedd yn arfer mynychu’r clwb nos?  Ydyw'n berson sinigaidd sydd am greu hafoc?  Neu ydyw hi’n teithio drwy amser er mwyn ceisio atal trychineb rhag digwydd?

Mae'r realaeth ddigyfaddawd, ynghyd ag elfennau ffantasiaidd, yn golygu bod The Janus Cycle yn nofel ffuglen wyddonol yr un pryd â bod yn ffantasi  sy’n "dangos yn berffaith yr ehangder a’r dyfnder sy'n gwneud ffuglen hap y genre mwyaf cyffrous ac arloesol heddiw," meddai’r cyhoeddwr Al Murray.

Ar hyn o bryd mae Tej Turner yn teithio ar draws Asia ac yn cadw blog (http://tejturner.wordpress.com) er mwyn i’w ffrindiau a’i ffans ddilyn ei anturiaethau wrth iddo deithio o gwmpas Burma, Indonesia, Ynysoedd y Philipinau a Nepal.  Pan nad yw'n anturio drwy jyngl neu’n archwilio temlau ac ogofâu, mae Tej yn byw yng Nghaerdydd.

The Janus Cycle yw’r nofel gyntaf gan Tej Turner i gael ei chyhoeddi.  Fe gyhoeddwyd y nofel yn ddigidol gan Elsewhen Press yr wythnos ddiwethaf a bydd y fersiwn print yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â rhaglenni Ysgrifennu Creadigol PCYDDS, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyrsiau/

Nodyn i'r Golygydd

  • Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol. 
  • Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  • Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476