Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyn-fyfyriwr yn serennu yn yr Opera Oniegin gan Tsiaicofsci


09.09.2014

Mae Rhodri Jones, cyn-fyfyriwr o Ysgol y Celfyddydau Perfformio, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn teithio gyda chynhyrchiad newydd o Oniegin gan Tsiaicofsci.

Bydd y canwr talentog yn perfformio led-led Cymru gyda chwmni Opra Cymru gydol fis Medi gan orffen gyda pherfformiad yn Y Llwyfan ar gampws Caerfyrddin nos Sadwrn, Medi'r 20fed.

Yn ystod ei gyfnod ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant bu Rhodri’n weithgar iawn fel canwr, actor a cherddor, gan fanteisio ar gyfleoedd niferus i berfformio mewn digwyddiadau cerddorol boed yn berfformiad côr neu berfformiad sioe gerdd.   Aeth ymlaen i ddilyn cwrs ôl-radd Astudiaethau Lleisiol yn Ysgol Cerdd a Drama Guildhall.

Mae Rhodri yn dychwelyd i gampws Caerfyrddin yn aml i ganu mewn cyngherddau, a bu’n rhan o’r noson lwyddiannus Tenoriaid y Drindod yn codi arian ar gyfer Gronfa Eisteddfod Sir Gar 2014 lle rhannodd lwyfan yr Halliwell gyda chyd-raddedigion o’r Brifysgol - Rhys Meirion, Robyn Lyn Evans, Luke McCall a Gareth Davies.

Mae Oniegin yn arwr hunanol sy’n diflasu gyda byw yn fras yn y ddinas ac yn symud allan i gefn gwlad wrth iddo etifeddu tir gan ei ewythr. Mae’r stori un trist sy’n gweld Oniegin yn gorfod byw yn hir gydag euogrwydd ar ôl lladd ei ffrind gorau a gwrthod cariad merch onest.

Mae Cwmni Opra Cymru yn cyflwyno Oniegin, Gaeaf Gobeithio gan Tsiaicofsci yn Y Llwyfan, nos Sadwrn yr 20fed o Fedi. Ffoniwch 01766 762 762 neu ewch i opracymru.org.uk am ragor o fanylion.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk