Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyngerdd i ddathlu diwrnod ein Nawdd Sant


21.02.2014

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu diwrnod ein Nawdd Sant mewn cyngerdd i ddathlu cerddoriaeth a chantorion o Gymru.

Bydd Cyngerdd Gwyl Dewi Sant yn cae ei chynnal yng Nghapel y Brifysgol ar gampws Caerfyrddin ddydd Sul 2 o Fawrth am 7.30pm. Pris y tocynnau yw £15 a £10 gyda gostyngiad (£5 i blant dan 6oed). Gellir prynu tocynnau drwy ffonio 01267 676806 neu drwy www.ticketsource.co.uk/tsd. 

Eleni, bydd y soprano Gwawr Edwards, y Steffan Morris (Cello), Dave Danford (Offer Taro) gyda chyfeiliant gan Meirion Wynn Jones a Cherddorfa Sesiwn Cymru.

Merch o Geredigion yw Gwawr Edwards a fu'n cystadlu mewn Eisteddfodau ac yn perffomio ar lwyfannau ers yn ifanc.  Aeth ar ei thaith gyntaf i America pan oedd yn 11 mlwydd oed lle bu'n diddannu cynulleidfaoedd drwy ganu a chanu'r delyn a'r piano.  Y mae wedi dychwelyd yno ar nifer o adegau ac wedi perffomio ledled y byd yn cynnwys Patagonia a China.  Bu 2013 yn flwyddyn brysur iddi a oedd yn cynnwys perfformio rhan Rossina yn the Barber of Seville i opera Cymru a Paquette yn Candid ar gyfer Opera de Lorraine yn Ffrainc.

Mae Dave Danford yn gerddor proffesiynol sy'n gweithio ledled Prydain a thramor.  Mae ei waith yn cynnwys recordio gyda Dru Masters (cyfansoddwr ar gyfer The Apprentice, BBC), cyn DJ Radio 1 Judge Jules a'r cynhyrchydd cerdd rhyngwladol Darren Tate.  Perffomiodd mewn cyngherddau gyda Bryn Terfel, Evelyn Glennie a Karl Jenkins a hefyd yn unigol mewn datganiadau ym mhrif leoliadau cerdd Prydain.  Mae ei waith fel cyfansoddwr, trefnydd a chynhyrchydd cerdd yn cynnwys nifer o arddulliau.  Mae'n cyfansoddi cerddoriaeth glasurol hygyrch yn cynnwys Gweddi a berfformiwyd yn y Proms Cymreig yn 2012, cerddoriaeth draddodiadol wedi'i moderneiddio sy'n cynnwys trefnu a chyfarwyddo'r gerddoriaeth ar gyfer seremoni agoriadol Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn 2012.  Mae hefyd yn gweithio fel cynhyrch recordiau ar gyfer nifer o fandiau amrywiol.  Mae Dave hefyd yn gyfrifol am reoli British Sinfonietta a Cherddorfa Sesiwn Cymru drwy ei gwmni Alto Productions Ltd, darperydd gwasanaethau cerdd proffesiynol.

Brodor o Gastell Nedd yw Steffan Morris a ddechreuodd ganu'r cello yn wyth mlwydd oed.  Enillodd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Cymru Texaco yn 2009 ac aeth ymlaen i astudio'r sothgrwth yn Fiena o dan y tiwtor uchel ei barch Yr Athro Heinrich Schiff yn 2010.  Ers hynny mae Steffan wedi perffomio yn aml yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban, Yr Isel Diroedd, Yr Almaen, Awstria, Yr Eidal, Corfu, Rwsia a Japan.