Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyngerdd Nadolig blynyddol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin


24.11.2014

Cynhelir cyngerdd Nadolig blynyddol Is-ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), nos Fawrth, Rhagfyr 9fed yn y Capel ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Yn cynnwys perfformiadau gan Gôr Aelwyd y Drindod; myfyrwyr o Academi Llais Rhyngwladol Cymru y Brifysgol (WIAV) a'r Sinffonieta Brydeinig, bydd y cyngerdd yn cynnwys ystod o glasuron y Nadolig sydd yn sicr o swyno’r gynulleidfa.

Mae’r cyngerdd yn ddigwyddiad Nadoligaidd hyfryd sydd bellach yn un o brif ddathliadau’r Ŵyl o fewn y Brifysgol. Mae’n rhoi llwyfan i fyfyrwyr ddangos eu doniau tra hefyd yn rhoi’r cyfle i’r gynulleidfa gael ei hudo gan gerddoriaeth wych o dan arweiniad Eilir Owen Griffiths, Darlithydd yn y Celfyddydau Perfformio gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

"Mae cyngerdd Nadolig blynyddol yr Is-ganghellor yn gyfle gwych i'r myfyrwyr i berfformio gydag un o gerddorfeydd proffesiynol mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig ac i dynnu sylw at y cyfoeth o dalent sydd gennym ni yma yn y Brifysgol," meddai Eilir.

"Rwyf bob amser yn edrych ymlaen at yr achlysur hwn ac rwy'n siŵr y bydd y gynulleidfa wrth eu bodd â'r rhaglen rydym wedi paratoi ar gyfer cyngerdd eleni."

Cynhelir cyngerdd Nadolig y Brifysgol am 7.30pm, nos Fawrth Rhagfyr 9fed yng Nghapel y Brifysgol ar Gampws Caerfyrddin. Mae tocynnau'n costio £10 a gellir eu prynu drwy ffonio 0300 323 0015 (9:00-17:00 Llun-Gwener) neu drwy ymweld â www.ticketsource.co.uk/tsd.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476