Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cyngor gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer Ymgeiswyr Clirio


11.08.2015

Wrth i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant baratoi ar gyfer cyfnod prysur o geisiadau, mae wedi cynnig cyngor i fyfyrwyr a fydd yn mynd i'r broses Glirio ddydd Iau yma. 

Mae Melanie Jones, Swyddog Gweithredol Marchnata Ysgolion a Cholegau o fewn Y Drindod Dewi Sant, wedi cynnig cyngor i fyfyrwyr a fydd yn mynd drwy’r broses Glirio yr wythnos hon..

Meddai: “Dylai myfyrwyr gael cyngor gan eu tiwtoriaid am y dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw a chwilio am y sefydliadau sydd â lleoedd gwag yn y pwnc o’u dewis.  Gall fyfyrwyr hefyd gysylltu ag Ymgynghorwyr Clirio’r Prifysgolion er mwyn dod o hyd i gwrs addas ar eu cyfer.

“Mae ein myfyrwyr yn gallu gwneud hyn drwy wefan UCAS, y cyfryngau neu wefannau sefydliadau unigol.  Mae UCAS ei hun hefyd yn cynnig llinell gymorth ar 0371 468 0 468.

“Gan ddefnyddio’r rhif Clirio unigryw y mae UCAS yn ei ddarparu, gall myfyrwyr gysylltu â phob sefydliad yn uniongyrchol, lle bydd staff hyfforddedig ar gael i’w cynghori am unrhyw leoedd gwag a allai fod ar gael ar bob rhaglen benodol.  Mewn rhai achosion maen nhw’n gallu gwneud cynnig yn syth.  

“Un o’r dulliau gorau o gael gwybodaeth am sefydliad yw ymweld â’i gampws.  Bydd llawer o leoedd yn cynnal Diwrnod Agored Clirio, sy’n cynnig cyfle gwych i farnu a ydy'r cwrs a'r lle yn ddewis cywir.

“Pan fydd myfyriwr wedi gwneud ei ddewis a derbyn cynnig amodol, y cam nesaf yw gwneud cais yn electronig drwy system Dracio UCAS yn www.ucas.com a dylai’r cadarnhad am le’r myfyriwr ddod yn uniongyrchol o’r sefydliad yn fuan wedyn."

Fe wnaeth Amy Parker, myfyrwraig a wnaeth sicrhau lle drwy glirio, raddio o’r Drindod Dewi Sant ym mis Gorffennaf.  “Ni ches i’r canlyniadau roeddwn wedi gobeithio’u cael,” meddai Amy.  Fe wnaeth pennaeth y Chweched Dosbarth ffonio’r Drindod Dewi Sant ac fe wnaethon nhw gadarnhau bod gyda nhw le i mi.  Fe ddechreuais i – a fy nhad lefain yn syth – ro’n ni mor hapus.  Nid yw’n ddiwedd y byd os na chewch chi’r canlyniadau sydd angen arnoch chi – mae popeth yn diwgydd am reswm.  ‘Dwi wedi llwyr fwynhau y dair mlynedd diwetha - blynyddoedd gorau fy mywyd.”

Cynhelir Diwrnodau Agored Clirio ar bob un o gampysau'r Brifysgol - yn Abertawe (Mount Pleasant), Caerfyrddin a Llambed, ddydd Sadwrn yma, 15 Awst. Bydd staff y Brifysgol a staff academaidd wrth law yn ystod y dydd i ateb unrhyw gwestiynau am gyrsiau Prifysgol Y Drindod Dewi Sant neu am sut i wneud cais.

Mae rhestr o gyrsiau â lleoedd gwag ar gael yn http://www.uwtsd.ac.uk/cy/clirio/ a gall darpar fyfyrwyr a hoffai drafod y dewisiadau sydd ar gael iddynt, siarad â thîm derbyn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar 0300 323 1828.