Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Darlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos gwaith yn Oriel Davies


05.11.2015

Mae darlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos ei gwaith yn Oriel Davies Gallery, Y Parc, Powys. Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o 14 Tachwedd 2015 hyd 27 Ionawr 2016.

Bydd noson agoriadol ar ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 5-8pm.

Mae Ainsley Hillard, darlithydd Dylunio Patrymau Arwyneb ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ymhlith 6 artist sy'n arddangos gwaith. Mae'r arddangosfa o'r enw HOUSE, yn defnyddio gwahanol wrthrychau i archwilio'r syniad o 'tŷ' mewn nifer ac amryw ffurfiau gan gynnwys cerflunwaith, gosodiadau, printiau, lluniadau, paent a thecstilau.

Bydd Ainsley, ynghyd â'i gyd artistiaid Amy Sterly, Frances Carlile a Charlotte Squire yn rhoi sgwrs ar yr arddangosfa yn ystod y noson agoriadol ar 14 Tachwedd 5-8pm .

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk