Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Darlithydd yn rhan o raglen AHRC "Ymgysylltu â Llywodraeth"


03.03.2014

Dewiswyd Dr Jemma Bezant, darlithydd mewn archaeoleg yn yr Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg, i fynychu cwrs tri diwrnod, "Ymgysylltu â Llywodrateh", a ariennir drwy Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), i'w gynnal gan Sefydliad y Llywodraeth yn Westminster yn ystod y mis.

Mae Jemma yn gyd - Gyfarwyddwr Prosiect Ymchwil Ystrad Fflur ac ar hyn o bryd mae'n datblygu modelau ffermio cadarn gan ddefnyddio arferion hanesyddol o ddefnydd tir fel ffordd o gynorthwyo ymarferwyr a llunwyr polisi amaethyddol cyfredol.

Fel rhan o'i hymrwymiad i gefnogi academyddion i archwilio effaith ehangach eu hymchwil, mae'r AHRC yn gweithio gyda Sefydliad y  Llywodraeth i ddarparu'r rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa.  Bwriad y cwrs ‘Ymgysylltu â Llywodraeth ' yw rhoi cipolwg ar y broses o wneud polisi, ac helpu cyfranogwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddeall goblygiadau polisi eu gwaith ymchwil, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud ag ymgysylltu â phartneriaid allanol a chyfathrebu nodau a'r canfyddiadau ymchwil i gynulleidfaoedd nad ydynt yn arbenigwyr . Mae'r cwrs hefyd yn anelu at adeiladu cysylltiadau rhwng gwneuthurwyr polisi a'r ymchwil newydd mwyaf deinamig yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Nodyn i'r Golygydd

Gwefan Ystrad Fflur Prosiect
www.strataflorida.org.uk