Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dau o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed yn cael eu dewis i arddangos eu gwaith yn San Steffan


11.02.2015

Cafodd ddau o fyfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed eu dewis i arddangos eu posteri yn nigwyddiad ‘Posters in Parliament’ a gynhaliwyd ddoe (10.02.15) yn Nhy’r Cyffredin.

Roedd y digwyddiad hwn yn rhan o Gynhadledd Ymchwil Israddedigion Prydain (BCUR), sef clymblaid agored o brifysgolion sydd wedi’u hymrwymo i annog diwylliant cenedlaethol o ymchwil israddedig sy'n dod â  ddetholiad o rai o'r ymchwil israddedig gorau ar draws y Deyrnas Unedig ynghyd.

Cafodd bedwar deg saith o fyfyrwyr o bedair prifysgol ar hugain ledled y DU eu dewis i arddangos posteri o'u gwaith ymchwil israddedig yn Nhy’r Cyffredin lle cawsant hefyd y cyfle i gyflwyno eu canfyddiadau.

Roedd Robert Edwards a Sophie Millward, myfyrwyr sy’n astudio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed, ymhlith y rhai a cafodd eu dewis i arddangos eu gwaith - y ddau ohonynt yn astudio ar gyfer BA mewn Archaeoleg yr Aifft a'r Dwyrain Agos o fewn Ysgol Archaeoleg a Hanes yr Hen Fyd. 

Yr unig fyfyrwyr o Gymru i gael eu dewis i gymryd rhan yn y digwyddiad, roedd Robert a Sophie yn gyffrous iawn i gael y cyfle i drafod eu hymchwil gydag Aelodau Seneddol ac Arglwyddi mewn digwyddiad o broffil mor uchel.

"Rwyf wir wedi mwynhau yr elfen ymchwil fy astudiaethau," meddai Robert, myfyriwr blwyddyn olaf sy’n wreiddiol o Swydd Gaint. 

"Rydw i wedi canolbwyntio ar Ryfela yn y Levant rhwng 2000 a 1000 CC gan edrych ar y rhesymau gwleidyddol ac economaidd roedd pobl yn mynd i ryfel."

Mae Sophie, sydd hefyd yn ei thrydedd flwyddyn, wedi bod yn edrych ar rolau menywod yng Nghyprus cyn-hanesyddol. 

"Dyma un o’r meysydd sydd wedi bod o ddiddordeb mawr i mi - mae wedi bod yn hynod ddiddorol darganfod sut oedd Cyprus yn 9000 CC yn gymuned di-genedl.  Roedd bywyd ynglyd â goroesi.  Roedd merched yn gwneud y rolau hynny roedd angen iddynt gyflawni er mwyn iddyn nhw oroesi – gan gynnwys hela a chario anifeiliaid.  

"Mae gwaith ymchwil yn bendant yn rhywbeth hoffwn i barhau gyda," dywed Sophie, sy'n wreiddiol o Birmingham.  "Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i fynd ar waith maes i Cyprus ac yn awr rwy’n edrych i mewn i barhau gyda fy astudiaethau ar lefel ôl-raddedig."

Roedd y posteri y gwnaeth y myfyrwyr eu harddangos yn gysylltiedig â'u traethodau hir BA, sy'n cael eu goruchwylio gan Dr Louise Steel o PCYDDS Llambed.

Mae Dr Katharina Zinn, Cyfarwyddwr y rhaglen BA Archaeoleg yr Aifft a'r Dwyrain Agos yn falch iawn o'i myfyrwyr ac yn ymfalchio yn y ffaith eu bod wedi’u dewis i arddangos eu gwaith.  

"Rwy'n bles iawn bod Robert a Sophie wedi cael eu dewis i drafod eu gwaith mewn digwyddaid mor bwysig yn Nhy’r Cyffredin.  Mae gennym draddodiad cryf ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer hyrwyddo ymchwil israddedig.  Rydym yn cyhoeddi ein cylchgrawn ein hunain o waith ymchwil israddedig sy'n arddangos cyflawniadau israddedigion o bob lefel o ystod o ddisgyblaethau ar draws y Brifysgol. Robert a Sophie yw'r unig o fyfyrwyr o Gymru i wedi cael eu dewis i drafod eu gwaith ac mae'n wych bod y ddau yn digwydd bod ar yr un cynllun gradd hefyd."

Mae BA Archaeoleg yr Aifft a'r Dwyrain Agos yn gwrs newydd a bydd Sophie Millward a Robert Edwards ymhlith y myfyrwyr cyntaf i raddio o'r rhaglen yn yr Haf.  Am fwy o fanylion ynglyn â’r cwrs ac am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i www.pcydds.ac.uk

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476